С конкурс ще финансират проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания

0

Конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда обяви Агенцията за хората с увреждания, информират от Областна администрация Русе. Проектите трябва да отговарят на заданието: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания”.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти и варира между 12 000 и 50 000 лв. По-конкретно за Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект той е до 12 000 лв., за Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект може да достигне до 15 000 лв., а за Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектните предложения заедно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания. Крайният срок за подаване на проекти е 10.03.2020-а година.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си