21-ecooo8Перфектен пример за опазване на природата, грижа за нейното възстановяване и безспорно архитектурно достижение е екокомплекс Monterey Bay Shores в Калифорния. Той е изграден на мястото на пясъчна кариера, работила повече от 80 години. След затваряне на кариерата обществеността в района е изправена пред въпроса как да се стопанисва бившата строителна площадка. Идва и смелото решение да бъде превърната в място за почивка.

21-ecooo5Основният акцент в архитектурния проект е прилагането на иновативен екологичен подход за развитие на бреговата ивица. Архитектите от проекта в Монтерей възприемат дюните като завършена екосистема, която заради промишленото й използване и почти пълното й разрушение са се нагърбили да възстановят. 85% от общо 29-те акра земя на пясъчната кариера се използват за развитието на естествената флора и фауна на региона. Водещите принципи за авторите на проекта са устойчивото развитие на комплекса и възстановяването на природата в района.

Те обръщат внимание на шест елемента, които да бъдат водещи при създаването на проекта – земя, вода, въздух, светлина, енергия и човешки опит.
21-ecooo6 (2)

Енергията

Целият комплекс се захранва с възобновяема енергия. Отделянето на въглероден двуокис е намалено до 53%. Повече от 30% от енергията е от вятъра, слънцето и геотермалните извори. Цялата консумация на енергия в комплекса е намалена с 50%. Материалите за изграждането на сградите са естествени, хармониращи със спецификата на мястото.

21-ecooo3

Земята

Архитектурата на Monterey Bay Shores е в пълна хармония със средата, без да я руши. Морфологията на дюните, ветровете и вълните са вдъхновили дизайна на комплекса. Тъй като през последните десетилетия мястото е било пясъчна кариера и естествените образувания са дегенерирали, в проекта е заложена програма за възстановяване на околната среда както с растителни, така и с животински видове. Това възстановяване се очаква да достигне 85%.

Специално проектираните „зелени“ или „живи“ покриви спомагат да се възстанови хабитатът, който е бил на това място от преди пясъчната кариера.

21-ecooo1

Светлината

Monterey Bay Shores използва дневната светлина максимално, за да не се разхищава енергия и да се намали консумацията й. Прозорците на сградите са така проектирани, че да пропускат максимално светлина и да служат като естествена вентилация.

21-ecooo4

Въздухът

Monterey Bay Shores използва естествените течения за вентилация на обекта. „Дишащите” стени са другото достойнство на проекта. Придвижването в комплекса е само пеша, с колело или железница. Всички паркинги за машините за комунално-битови услуги са под земята.

21-ecooo2

Водата

Monterey Bay Shores запазва водните източници чрез система за прихващане на дъждовна вода, която се използва за поливане и битови нужди. Изградени са специални системи за пречистване и филтриране на водата в комплекса.

С така заложените параметри в проекта Monterey Bay Shores с право се рекламира като най-зеления комплекс за почивка в света.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си