Министър Нено Димов и вицепремиерът Валери Симеонов провериха на място състоянието на Драгалевския лифт

В най-скоро време внасят в Eкоминистерството необходимите документи за реализация на идеята

Катя КОСТОВА

Столична община ще иска промяна в плана за управление на парк „Витоша” и в най-скоро време ще внесе за това необходимите документи в Eкоминистерството. Това стана ясно след последната инспекция на Драгалевския лифт, направена от вицепремиера Валери Симеонов, министъра на околната среда и водите Нено Димов, зам.-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов и председателя на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков.

Проверката бе по инициатива на собственика на по-голямата част от съоръженията в планината над София – „Витоша ски”. От години фирмата не може да започне подмяна на старите съоръжения заради законови противоречия. По този повод екоминистър Нено Димов заяви, че чака искане за започване на процедура по промяна на плана за управление на парка, което трябва да се внесе в МОСВ от Столична община или от Министерството на младежта и спорта. „Аз ще преценя дали да одобря искането. Едва след това ще разгледаме и предложения за нови съоръжения, ако такива постъпят. Те ще преминат през всички оценки, предвидени от екологичното законодателство на България”, поясни министърът. От своя страна, председателят на СОС Елен Герджиков заяви готовността на местната власт да се внесе такова искане.

11_Vito6a.
Повечето лифтове до най-голямата планина близо до столицата от много години не работят и трябва да бъдат подменени

Със сега действащия план за управление на природния парк „Витоша” модернизация на съоръженията е невъзможна. Причината е в противоречието на този документ със Закона за горите (ЗГ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). В плана се забранява промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд и строителство в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническа инфраструктура, тоест не може да се строят нови лифтове. Същевременно в променения Закон за горите от 2012 г. е записано, че за подмяната на съществуващите лифтове предварително трябва да се промени статутът на територията под самите тях, която в момента се води горска, дори и там, където има обезлесени зони от пожари и болести по дърветата. На практика планът забранява това, което законът изисква.

Противоречието със ЗУТ пък е, че за да се подмени стар лифт с нов по същото трасе, трябва да се сменят фундаментите и стълбовете. Тази подмяна според ЗУТ е строителство, а планът за управление забранява новото строителство и отново се получава омагьосан кръг.

Експертна група, сформирана през януари от представители на министерствата на земеделието, туризма, спорта, околната среда и водите и Столична община, вече предложи изход от ситуацията, а именно чрез промяна на действащия план за управление на ПП „Витоша”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си