Столична община търси проектанти за изготвяне на задания

0

Регионална колегия София-град оказва съдействие на Столична община в търсене на проектант/екип, притежаващ удостоверение по чл. 165 от Закона за културното наследство, за изготвяне на технически задания за проектиране за следните обекти, намиращи се в административни сгради на Столична община:

1. Текущ ремонт на център за административно обслужване в сградата на Столична община, находяща се на ул. Московска №33;

2. Изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда в сградата на Столична община, находяща се на ул. Московска №41;

3. Ремонт за консервация, реставрация и експониране на фасадите на административната сграда на Столична община, находяща се на ул. Московска №41.

Сградите са със статут на паметник на културата от местно значение.

Впоследствие изготвените проекти на първите два обекта ще кандидатстват за финансиране по Проект „Красива България”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си