Министерският съвет предостави на Столична община стопанисването на античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ за следващите 10 години. Решението създава условия за реставрация, експониране, управление и поддържане на обекта и развитие на културния туризъм, съобщиха от правителствената пресслужба.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие със Закона за културното наследство от Археологическия или специализирания Исторически музей в София.

Античният комплекс беше възстановен с пари от европейските фондове. Той е изключителна държавна собственост и дейностите по реконструкцията и поддръжката му досега се управляваха от Министерството на културата.

Сметната палата пък получава за управление четвъртия етаж от административната сграда на ул. „Д. Константинов“ № 23а в Плевен. Имотът е с отпаднала необходимост за Агенцията за държавна финансова инспекция към Министерството на финансите и ще послужи за осъществяване дейността на Сметната палата. Министрите промениха и статута на два поземлени имота, управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, от публична в частна държавна собственост. Парцелите се намират в междугарието София – Калотина запад и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението дава възможност на компанията да се разпорежда с терените и така да реализира приходи, необходими за подобряване на финансовото й състояние.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си