Столична община подпомага проекти за възстановяване на сгради, паметници на културата

0

„Тази година ще стартираме пилотно Програма „Културно наследство” на Столична община. С нея ще бъдат подпомогнати проекти за извършване на необходимите дейности по опазване, реставрация, консервация на сгради, недвижими културни ценности.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на Програмата. По думите й историята на София от различните периоди е огромно богатство, което трябва да се съхранява и предава на поколенията. На територията на столицата има 1400 недвижими културни ценности от различни епохи, като близо 60% са в центъра на града. До момента в централната част са възстановени 118 сгради със статут на единична културна ценност. През 2015 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество с 3-ти район на Париж – „Маре“ и район „Възраждане“, който работи активно със собствениците на частни имоти – паметници на културата, и досега са възстановени 42 частни стари сгради. В момента се провеждат процедури по консервация и реставрация на още 13 сгради паметници на културата в район „Възраждане“. Програма „Културно наследство” на Столична община, която предстои да бъде обсъдена и разгледана от СОС, предвижда да могат да кандидатстват всички собственици на сгради, представляващи недвижими културни ценности от категориите „национално значение“, „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ на територията на общината. По Програмата се предоставя проект, изготвен по всички правила за конкретната сграда, недвижима културна ценност. Предоставя се и последващ авторски надзор при изпълнение на дейностите. Срещу тази помощ собствениците на сгради поемат ангажиментите да извършат предвидените в инвестиционните проекти дейности в тригодишен срок от влизане в сила на разрешението за строеж, като ако не изпълнят задължението си, следва да възстановят изразходваните от общината средства. Предвижда се сформиране на Програмен съвет и приемане на Критериите за кандидатстване.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си