За ВиК проекти до момента са изплатени близо 197 млн. лв.

Обявените процедури по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са 28 на обща стойност над 1,54 млрд. лв. Това представлява 45% от ресурса на програмата, обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС. Той посочи, че общата цел е ясна – да се осигури по-добра среда и здраве за българските граждани. Ръководителят на Управляващия орган (УО) на програмата Цонка Дрянкова представи актуалното състояние на ОПОС 2014-2020 г. с особен фокус върху Приоритетна ос „Води”, и по-специално изпълнението на ВиК проектите и напредъка по подготовката на регионалните прединвестиционни проучвания. Сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“са 54 на обща стойност над 834 млн. лв., или над 24% от ресурса на ОПОС. До момента на бенефициентите на програмата са изплатени над 197 млн. лв. (5,70% от бюджета на ОПОС). „Трябва да се отчете спецификата на изпълняваните проекти, както и обжалването на обществените поръчки. За сравнение – изплатените средства по настоящия програмен период надвишават с 24,6 млн. лв., или 0,76% извършените плащания по ОПОС 2007-2013 г. за същия период на изпълнение“, каза още Цонка Дрянкова.

Марек Теплански, представител на ГД „Регионална политика“ в Европейската комисия, отбеляза, че ОПОС 2014-2020 г. е предизвикателна програма, която включва много институции и заинтересовани страни. „Трябва да сме наясно, че е необходимо работата да продължи с голяма интензивност през следващите месеци – да постигнем инвестиции, които да са устойчиви в бъдещето. Оценяваме отчетения напредък по програмата и постигнатите резултати. Ще трябва да запазим фокуса и да следваме този път в бъдеще“, добави Марек Теплански.

11-OPOS-2
Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

На форума бе представен проектът на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Управляващият орган запозна присъстващите със Стратегическия план по Приоритетна ос 1 „Води“, който разглежда въздействието на планираните инвестиционни мерки върху постигането на индикаторите за резултат и изпълнение. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ с индикативен бюджет 1,35 млрд. лв. На заседанието беше представена и Инвестиционната стратегия за финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020. Управляващият орган предостави на вниманието на членовете на Комитета за наблюдение и информация относно предприетите действия по интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в проектите, които се финансират по същата програма.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си