Старозагорският митрополит Киприан регистрира фондация

Тя ще работи за опазването на културното наследство и ще подпомага деца в неравностойно положение

0

Старозагорският митрополит Киприан регистрира фондация на името на Свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия. Тя ще осъществява дейност в обществена полза. Целта й е да подпомага развитието на културно-историческото наследство на Стара Загора и да подкрепя деца с изявени творчески способности и такива в неравностойно положение.

Фондацията ще се ангажира и с политики по опазването на културното наследство и гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности.

Освен това Фондацията ще съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение, за подпомагане изграждането и поддържане на материално-техническа база, формите на изява и дейността на талантливи деца, уточняват от Митрополията.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели, са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си