Въвеждат система за автоматично таксуване и „умни“ светофари

Започна изпълнение на втората фаза на проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” по Оперативна програма „Региони в растеж”. Обявени и подписани бяха два знакови договора: за въвеждането на автоматична система за таксуване в тролейбусите и автобусите и за т. нар. „умни” светофари.

Проектът за автоматичното таксуване е на стойност 3 437 463 лв. без ДДС за срок от 30 месеца. Негов изпълнител е „Телелинк Бизнес Сървисис” – дъщерна фирма на „Телелинк”, която е една от най-големите компании у нас в сферата на информационните технологии и водещ системен интегратор в Централна и Източна Европа. Проектът бе подписан от представител на изпълнителя и управителя на общинската фирма „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД Димитър Авджиев.

Системата ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците. Чрез въвеждането й ще се премахне продажбата на билети в превозното средство от обслужващ персонал и ще помогне на оператора да наблюдава приходите от билети, като същевременно предотвратява пътуванията гратис. Експертният екип предлага монтиране на автомати за издаване на билети във всички автобуси и тролейбуси, разясни Стефан Малиновски, ръководител на звено „Интелигентни системи“ в „Телелинк“. По думите му, втората фаза от изпълнението на проекта за модернизация на градския транспорт в Стара Загора ще бъде поредната стъпка към изграждане на съвременния „умен” град. Той благодари за доверието на община Стара Загора и заяви, че вярва в успеха на модерната система.

Автоматизираната система за таксуване (АСТ) има две предимства: автоматизира процесите на продажба и отчитане на билетите, както и дава подробна информация за използването на системата. Наличието на АСТ улеснява използването и на двата вида транспорт – тролейбуси и автобуси, а така също повишава качеството на транспортните услуги, предоставяни на пътниците.

Чрез въвеждането на смарт билети ще се насърчи интеграцията между видовете транспорт. В случай на промяна на схемата на градския транспорт (напр. въвеждане на система на зониране или въвеждане на други услуги) могат да се въведат и други видове билети, в зависимост от конкретните нужди.

Във всички превозни средства ще има валидатори за електронни карти, които ще се продават на 10 места в града, както и в самите превозни средства. Ще се издават и електронни карти.

Започва и вторият обявен проект – за изграждане на система за управление на градския транспорт (СУГТ) чрез високотехнологичното обвързване на светофари, камери и датчици, контролиращи трафика. Той е на стойност 3 932 538 лв. без ДДС.

Системата за управление на градския транспорт включва въвеждането на видеонаблюдение на 37 кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания, изграждане на контролен център, подмяна на светофарните уредби, видеонаблюдение в превозните средства, внедряване на система за управление и контрол на трафика, включващ нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи и устройства, система за предоставяне на приоритет на автобусите, обслужващи градския транспорт.

От консорциума уточниха, че системата ще има адаптивен модул, който ще събира и анализира огромна база исторически данни, включващи провеждане на различни градски събития, което ще позволи адаптация на режимите и фазите на светофарните уредби.

Преди представянето на двата нови проекта ресорният зам.-кмет по транспорта в община Стара Загора Йордан Николов припомни, че при изпълнението на първата фаза на проекта са били изцяло подменени автобусният и тролейбусният парк в града.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си