Спортна площадка заема мястото на срутваща се сграда във великотърновска гимназия

0

Нова спортна площадка ще бъде изградена в двора на Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново. Тя ще бъде ситуирана на мястото на стара самосрутваща се сграда. Строителството й ще се реализира в рамките на проект, финансиран от ПУДООС (Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда). Начинанието се извършва с подкрепата на кмета на община Велико Търново Даниел Панов.

Тези дни започна събарянето на опасната сграда, която дълги години е застрашавала живота и здравето на преминаващи ученици и граждани.

19-sub2

На терена ще бъде изградена площадка основно с фитнес уреди. Така мястото на несъществуващата вече постройка се превръща в терен не само за развитие на спортни умения, но и за озеленяване, посочиха от старопрестолната община.

Проектът е с разнопосочни цели. Свободното място трайно ще се залеси и ще обогати биологичното разнообразие в района на гимназията.

Предвидено е ученици и учители от ПМГ „Васил Друмев“ и Професионална гимназия по архитектура и геодезия „Ангел Попов“ да бъдат трайно ангажирани с проекта и да работят съвместно по неговата реализация. Младежите ще изградят пространства за ползотворен отдих, които включват озеленяване на урбанизирания градски пейзаж. Важно е, че тези дейности ще се осъществяват в неразривна връзка с теоретичната подготовка в часовете по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Така учебният процес ще се съчетае с практически задачи, предвидени по одобреното проектопредложение. По учебните предмети вече са заложени реални дейности, които ще се изпълняват според сезона и учебните планове.

Първо ще се извърши почистване на училищния двор и прилежащите зелени площи. Планирано е подрязване и оформяне на съществуващите храстовидни растителни видове, съвместно с ученици и учители от ПГСА „Ангел Попов“. Ще се извърши варосване на плодни дървета, обработка на релефа – затревяване на оголени места. С възпитателен ефект е предстоящото засаждане на млади храстовидни и дървесни видове – оразмеряване, очертаване на терена, изкопни дейности. Младежите ще оформят екокътове за отдих и почивка. Така в озеленената площ ще могат да бъдат организирани часове на открито, в естествена природна среда. Предвидено е изработването на информационни табла и материали и организирането на тематични изложби. Проектът е насочен и към повишаване на екологичната култура на младите хора, към придобиването на екологични знания, промяна в ценностната система и поведенческите модели.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си