Арх. Любомир Пеловски, член на РК на КАБ – София:

Проблемите започват от наредбата

8-9--1И да се спазват нормите в проектите, на практика те не се изпълняват. Всичко започва от наредбата, която е много сложна, многократно променяна, а тя трябва да разрешава тези проблеми. Няма надзор какво се изпълнява по проектите. Става дума за пожароизвестителните, пожарогасителните съоръжения, употребата на устойчиви материали. В наредбата има куп изисквания за стълбищата – колко да са широки, какъв да е размерът на стъпалото. Но ако един мол се запали, хората не могат да намерят стълбищата за евакуация.

Наредбата трябва да се опрости, а проектирането да има два аспекта. Първият – да определя макрорамката, а във втория да участват специалистите. Сега проектанти наемат тайно специалисти по специфичните части на сградите, в т. ч. и за пожарните мерки. Но при приемането на проекта това не става известно, хората остават анонимни и съответно не носят отговорност за последствията.

Арх. Светослава Коларова, член на РК на КАБ – Добрич:

Всичко се изпълнява от нас на 100%, компромисите идват от строителите

8-9-2При проектирането мерките за пожаробезопасност се спазват на 100 процента. При строителството обаче се правят известни компромиси.

В нашите проекти следим за тези мерки, за сериозните обекти ги обсъждаме със специалисти. През последните години нормите за пожарна устойчивост при проектирането на хотели, промишлени сгради, селскостопански сгради, жилища станаха задължителни и затова се спазват много строго.

В строителството някои от тези мерки не се довеждат докрай. Но тази практика не е масова, има само частни случаи. Пропуските са допуснати от липса на време и на контрол при изпълнението. Те обаче могат да бъдат поправени, преди тези сгради да бъдат въведени в експлоатация.

В Добрич в новите сгради нямаме инциденти, което говори, че се научихме да спазваме правилата за пожарна безопасност. Ако някъде все пак има такива, то е в сгради от предишни години.

8-9-NEW.=====

Арх. Нина Танчева, член на РК на КАБ – Хасково:

Има значене контролът при приемане на сградата

8-9_Tan4evaМерките за пожаробезопасност се спазват много строго при проектирането, а след това и в строителството. Впечатлението ми е, че не е само от Хасково, но и от цяла България. При строежа за изграждане на противопожарните части следи надзорът. Голямо значене има и контролът при приемане на обектите. Не е възможно някъде при приемането да си затворят очите точно за неспазването на тази част от проекта. Мисля, че у нас трагедията, която се случи в руския мол, е невъзможно да стане. Знам колко се държи на противопожарните правила.

Арх. Валери Колев, член на РК на КАБ – Шумен:

И да, и не!

8-9-NEW-1Ще бъда кратък. При проектирането противопожарните правила се спазват строго. Но при строителството се пренебрегват.

Що се отнася до пожара в руския мол, то пожари в такива сгради стават навсякъде по света. Не става въпрос, че противопожарни мерки липсват в проекта, а за грешки и нехайство на тези, които експлоатират сградите.


„ Интерарх 2018“

Международна академия на архитектурата

Съюз на архитектите в България

Университет по архитектура, строителство и геодезия София

организират

XV световно триенале на архитектурата „Интерарх 2018“. Устойчива архитектура за устойчив свят.

13-16 май 2018 г., София, България

Едно от най-важните събития за архитектурната общност за 2018 г. – отворен международен форум с професионалното участие на архитекти и студенти от цял свят, преглед на тенденциите и постиженията в съвременната архитектура. Участниците ще обсъждат темата „Устойчива архитектура за устойчив свят“, ще обменят идеи с водещи майстори на модерната световна архитектура и ще вземат участие в различните секции на „Интерарх 2018”.

ФОРУМ „УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ЗА УСТОЙЧИВ СВЯТ”

АВТОРСКИ ЛЕКЦИИ НА ВОДЕЩИ МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА

ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Секции:

1) Архитектурни структури на бъдещето

  1. Иновации и традиционна архитектура
  2. Aрхитектурна идентичност
  3. Aрхитектура и екология
  4. Устойчиви градове

Международно жури ще връчи почетни награди и дипломи на лауреатите.

Посещението на лекциите на „Интерарх 2018” е безплатно.

8-9-INERARH-1


 

РЕГИСТЪР

53 са недвижимите културни паметници в община Полски Тръмбеш

Лилия ЛОЗАНОВА

53 са недвижимите културни ценности на територията на Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Това стана ясно от проекта на общия устройствен план на общината. 37 от тях са класифицирани като археологически, един е архитектурно-строителен от Античността и Средновековието, 5 са художествени и 9 са исторически. Според културната и научната им стойност недвижимите ценности се включват в следните категории: 12 са с национално значение, 33 са с местно значение и 8 нямат категория.

8-9-PAMETNIZI-1
Късноантичната крепост „Голямо Градище“

От тях 38 са държавна собственост, 10 паметника са частна и религиозна собственост, като същият брой паметници имат неизяснен статут. Част от тях се намират на територията на съставните села в общината. Има няколко по-известни обекта, които са от различни исторически периоди. Първият е неолитно селище в землището на с. Орловец, датирано към епохата на неолита. За него е установено, че е заемало площ над 100 дка. Най-ранното жилище тук се отнася към 6500-6400 г. пр. Хр. То е вкопано върху площ от около 100 кв. м и има овална форма. Неолитният комплекс е разработван от известния изследовател Петър Станев.

През 2015 г. по Програма ФАР тук са изградени асфалтов път, паркинг, алея, пейки, информационни табла, навеси за експониране на археологически находки и ограда. Вторият обект е праисторическо тракийско антично селище, което е локализирано в с. Каранци. На територията на с. Обединение има две недвижими културни ценности – светилището на Артемида-Бендида и крепостта „Голямо Градище”. Светилището на богинята на плодородието е сред основно проучените в страната. Късноантичната крепост „Голямо Градище” заедно с „Малко Градище” са построени от римляните да пазят пътя от Нове за Никополис ад Иструм, който минава на около 100 м от двете крепости. Обектът е с форма на неправилен многоъгълник, наклонен и удължен на югозапад при максимални размери около 90 м дължина и 68 м ширина. От градището личат слаби следи от югозападната и югоизточната крепостна стена.

8-9-PAMETNIZI-2
Крепостта „Кутра” край село Раданово

Късноантичната средновековна крепост „Кутра” се намира в село Раданово. Тя има форма на неправилен петоъгълник, удължен на североизток, при размери около 80 м дължина и 38 м ширина. Лицевите страни на стените са били облицовани с дялани камъни, а вътрешността – с ломени камъни, споени с хоросан, смесен с чукани керемиди. Днес крепостните стени са напълно унищожени и формата на крепостта се вижда само от въздуха. Към недвижимите културни ценности в община Полски Тръмбеш се причисляват и три храма в съставните села – „Св. Теодор Стратилат“ в с. Полски Сеновец, „Света Троица“ в с. Орловец и „Св. Архангел Михаил“ в с. Обединение.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си