Навигатор Home » Региони » Сменят опасен мост над река Струма

Сменят опасен мост над река Струма 

Сменят опасен мост над река Струма

Министерството на транспорта дава безвъзмездно на община Симитли мостова конструкция, която да поеме трафика от опасния мост над река Струма, свързващ двата квартала на град Симитли. Чрез Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” в Симитли ще бъде доставена 98 метра сглобяемо-разглобяема мостова конструкция. Съоръжението ще послужи за изграждането на временен мост над река Струма в общинския център.

Молбата на кмета на Симитли за съдействие отлежава в деловодството на транспортното министерство с години, припомнят от общинската управа. За опасния мост в Симитли градоначалникът Апостол Апостолов е алармирал нееднократно.

Алтернативното съоръжение ще бъде монтирано във възможно най-кратки срокове над реката. Мостът ще бъде опрян на двата бряга, успоредно на съществуващия. Той е двупосочен, което значително ще облекчи автомобилния трафик. Старият ще бъде козметично ремонтиран и ще се ползва от пешеходци.

Изграждането на авариен мост над Струма е наложително заради нуждата от неотложен ремонт на съществуващото сега съоръжение над реката, поясниха от кметската администрация. Устоите му са компрометирани, често се налага частично запълване на пропадания на платното и изкърпване на дупки и цепнатини, за което общината заделя немалък ресурс от собствени средства.

От общинската управа припомниха, че мостът над Струма в град Симитли е строен от немските войски по време на Втората световна война, експлоатационният му срок е изтекъл и няма никакви гаранции за устоите. Община Симитли има разработен проект за укрепване, цялостна реконструкция и надграждане на моста. Необходими са около 5 млн. лв. за мащабната инвестиция, за която ще се търси финансиране по програми на ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г. Изграждането на нов мост над река Струма и трайното решаване на проблема е залегнало и в новия Общински план за развитие на Симитли.

Добавете коментар

Моля, допълнете задачата за проверка. Благодарим ви! *