Навигатор Home » Екология » СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Без стопански сечи в НП „Пирин” според новия план за управление на парка

СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Без стопански сечи в НП „Пирин” според новия план за управление на парка 

Национален парк „Пирин” е в класацията на най-красивите места по света на международната издателска компания Condé Nast

Над 96% от исканията на природозащитни и неправителствени организации са залегнали в документа

Николай АНТОНОВ

Природозащитници, изготвили петиция във връзка с плана за управление на Национален парк (НП) „Пирин”, получиха уверение от министъра на околната среда и водите Нено Димов, че не се предвижда сеч в парка, съобщиха от МОСВ. Представителите на екоорганизацията WWF водят активна кампания, с която изразяват опасения, че проектът за нов план за управление на Националния парк „Пирин” „дава възможност за стопанска сеч върху 60 процента от територията му при нула досега и за 12,5 пъти по-голямо застрояване”. Затова те настояват пред министерството документът да бъде върнат и преработен, като бъдат отразени внесените забележки от природозащитните организации.

17-1

Национален парк „Пирин“

На противоположно мнение по темата са от компанията „Пролес инженеринг”, изработила новия план. Те считат, че да се твърди за огромна сеч в парка, е „груба манипулация върху общественото мнение”. Планът е разработен според всички законови изисквания и процедури. В него не се допуска и строителство, е обяснил Антоний Стефанов от „Пролес инженеринг”. Над 96 процента от забележките от общественото му обсъждане, изпратени от WWF и останалите неправителствени организации, са отразени и взети предвид. Планът се съобразява със Закона за защитените територии в чл. 21, т. 2, а именно „Забрана за производствена дейност, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи”. Изпълнителят е въвел допълнително ограничение за такива дейности в горите на възраст над 100 години. Според Антоний Стефанов този план за управление на НП „Пирин” е изцяло съобразен със строгите изисквания на ЮНЕСКО.

Експертите на МОСВ, наблюдавали процеса, са потвърдили, че в плана няма предвидена сеч и не може да се говори за такива върху 60 процента от територията на парка. Те са опровергали твърдение на WWF, че в досегашния план е имало нулева сеч. През изтеклите 10 години от действието на План 2004, поддържащи и възстановителни дейности (санитарна и по-малко отгледна сеч) са извършвани година за година след проверка на терена и утвърждаване на списъка с насажденията от Национална служба за защита на природата и МОСВ. Общо за периода от 10 години са били отсечени средно по 2380 куб. м годишно, което е твърде малко в сравнение с прираста на гората, който е 72640 куб. м годишно, се отбелязва в съобщението.

 

 

Добавете коментар