Навигатор Home » На фокус » Следващият кабинет решава за държавното саниране

Следващият кабинет решава за държавното саниране 

12-13-sanirane1

2022 блока готови до края на годината

Катя КОСТОВА

Следващият кабинет и парламент ще решават дали да бъде продължена държавната програма за саниране на жилищни сгради. Това обяви служебният министър на строителството Спас Попниколов по време на представяне на приоритетите на новото ръководство на МРРБ.

Той оцени идеята за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради като положителна, но прегледът на постигнатото и отзивите от страна на нейните крайни потребители – собствениците, са показали някои слабости, които трябва да се прецизират.

12-13-sanirane

Повечето от завършените санирани блокове са били изпълнени на най-високата референтна цена

Зам.-министър арх. Виолета Комитова също поясни, че тя е с принос и към намаляване на потреблението на енергия, и с добър ефект върху бизнеса. С разполагаемите 2 млрд. лв. по програмата се планира да бъдат обновени 150 хил. жилища, в които живеят над 340 хил. граждани, допълни тя. Към момента с финансиране от програмата са изпълнени 266 обекта, дейностите по около 500 приключват и те скоро ще бъдат въведени в експлоатация, като се работи по общо 2022.

Като слабост бе определен фактът, че хората, които извършват плащанията – от Българска банка за развитие (ББР), не правят физическа проверка на място, а тези, които я извършват, пък нямат отношение към плащанията на средства по програмата. Реално МРРБ възстановява средствата на ББР едва след като сградите се въведат в експлоатация. След тази констатация са предприети мерки за завишаване на контрола.

Виолета Комитова съобщи, че поради сложния процес на функциониране на програмата и заради недостатъчна информираност общините са продължили сключването на договори за изпълнение на дейности по сгради. Тя отчете лавинообразно нарастващ интерес към програмата, който е довел до това, че освен сградите с вече сключени договори, има около 2000 сдружения на собственици с подадени документи за финансиране, а още 2000 са в процес на сдружаване. Ръководството на МРРБ ще работи за управление и успешно приключване на дейностите в тях, обобщи тя.

Според Гергана Благиева – директор „Жилищна политика”, след санирането 30-40% са паднали сметките на хората за отопление. По думите й, какъв е точно ефектът, ще се разбере след втория енергиен одит на сградите.

Тя поясни още, че проверка на извадков принцип е констатирала някои нередности като финансиране на домофони и звънчеви инсталации, ВиК щрангове, асансьори, градинки и плочки пред блоковете. „Те не са за енергийна ефективност. Поискали сме указания от МФ как да процедираме в такива случаи. Плащането на МРРБ към ББР е, след като всичко е свършено по сградата. ББР през цялото време плаща на външните изпълнители отделните дейности. Има междинни и окончателни плащания.

Бившият министър на МРРБ Лиляна Павлова коментира тези констатации с думите, че кметовете на общините са били наясно, че всички недопустими дейности са за сметка на бюджетите на местната власт, а не на живеещите в сградите.

От новото 12-13-sanirane2ръководство на министерството констатираха още, че държавното саниране излизало много скъпо. По тяхна информация повечето от вече завършените 257 блока разходите са били по 290 лв. на квадрат. Виолета Комитова обаче обясни, че вече референтната стойност на безплатното обновяване на сградите е много по-ниска – 140 лв./кв. м, но добави,че по проектите за саниране по ОПРР тя е около 100 лв./кв. м.

В тази връзка служебният министър Спас Попниколов добави, че на всички готови сгради се прави проверка кои са допустимите и недопустимите платени дейности и каква е сумата. Той обеща, че от това няма да страдат гражданите. „Предстои среща с ББР и финансовото министерство. За останалите блокове вече няма да се плащат недопустими дейности”, обяви той.

Относно референтните стойности на санирането ексминистър Павлова обясни, че те са въведени на база средните цени в строителството, средните цени, на търговете и анализните цени, които се ползват от аналогични плащания в строителството. В бума на строителството през 2015 г. те бяха наистина много високи, но те бяха актуализирани.

Обновяват читалищата в Банско и Добринище

16_BanskoНиколай АНТОНОВ

Започва изпълнението на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградите на читалищата в Банско и Добринище. Той се финансира със средства от Националния доверителен екофонд.

Проектът за преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев” в Добринище е на обща стойност 104 000 лв. С неговата реализация ще бъде преобразувана съществуващата отоплителна инсталация, като сградата ще бъде снабдявана с топлина от изградената система в основно училище „Св. Климент Охридски” в града, която използва дървесен чипс. Предвижда се изграждането на абонатна станция за разпределение на топлината, като с част от нея ще се отоплява и сградата на кметството. Ще бъде поставена топлинна изолация на покрива на културното средище, а осветителните тела ще бъдат подменени със светодиодно LED осветление, което консумира от пет до осем пъти по-малко електроенергия.

Енергийно ефективните мерки в читалище „Никола Вапцаров” в Банско също включват поставяне на топлоизолация на покрива, както и на външните бетонни части. Голяма част от осветителните тела и тук ще бъдат подменени с енергоспестяващи LED крушки. Към отоплителната мрежа се предвижда и монтиране на конвектори за подобряване на излъчването на топлина през студените месеци. В една от залите в читалището ще бъде подменена дограмата и направена вътрешна топлоизолация. Дейностите са на обща стойност около 148 000 лв.

Белоградчик

Класираните за втория етап по програмата за енергийна ефективност ясни през март

16_belograd4ik2Цвета ИВАНОВА

10 фирми от Видинска област и страната искат да санират общински и държавни сгради в Белоградчик, съобщиха от общината. Проектът е за проектиране, строително-монтажни работи и надзор на изпълнението. Комисия на общината ще класира кандидатите и ще обяви резултатите до 30 март.

Със средства от националната програма за енергийна ефективност ще бъдат санирани сградите на художествената галерия, граничното полицейско управление, районното полицейско управление, противопожарната служба, районния съд и прокуратура, помощната сграда на общинската администрация. В една позиция са включени сгради от образователната инфраструктура.

16_belograd4ik1Кандидатите са могли да участват за една, няколко или за всички позиции на обществената поръчка, допълниха от общината.

Това е вторият етап на обновлението на сгради по Националната програма за енергийна ефективност. През първия етап са санирани 6 многофамилни жилищни сгради. Предстои обявяването на обществена поръчка за саниране на още жилищни сгради, за които общината си осигури средства по Европейската програма „Региони в растеж”.

13 фирми искат да реновират сгради в Мездра

16_MezdraПоли ВАСИЛЕВА

13 фирми кандидатстват за обществената поръчка на община Мездра за саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от местната администрация. Те са от Мездра, Враца, София, Габрово и Стара Загора.

Сградите са обособени в 4 позиции, а всяка от фирмите може да кандидатства само за една позиция. Най-много кандидати е събрала позиция №2. Тя включва жилищните блокове „Васил Левски”, „Пирин” и „Просвета”. Кандидати за обновлението им са ДЗЗД „Долум” – Габрово, „Екоинжинеринг” и „ПСТ груп” – София, „Интерстрой груп” – Мездра и „Гарант 90” – Враца.

Четири кандидати е събрала позиция №3, в която също са включени 3 блока. Две фирми кандидатстват за позиция 1, в която са блоковете „Арда”, „Стил” и „Май”. За 4-те блока от позиция 4 – „Славейков”, „Леденика”, „Вики” и „Шипка”, кандидатстват само две фирми – „Екоинжинеринг” – София и „Пи Ес Ай” – Стара Загора.

Обществената поръчка включва проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор. Прогнозната стойност е 1 215 000 лв.

В Мездра започва изпълнението и на други два проекта, свързани с въвеждане на енергийна ефективност. Ще бъдат санирани сградите на районното управление на полицията и на противопожарната служба. Финансирането е осигурено чрез Оперативна програма „Региони в растеж”. За сградата на полицията са предвидени 160 562 лв., а на пожарната – 95 945 лв. Общината е бенефициент, но в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Областната дирекция на МВР – Враца. По тези проекти освен европейско, има и национално съфинансиране, което е осигурено.

В Монтана

Още 118 жители с по-топли домове

16-sanirane_montana-1Поли ВАСИЛЕВА

Още 118 граждани на Монтана вече живеят в обновени и по-топли домове. Кметът Златко Живков откри санирания им жилищен блок „Аврора”. Сградата е ремонтирана по Националната програма за енергийна ефективност. Стойността на ремонта е 1,7 млн. лв.

В блока, който се намира близо до центъра на града, е направена хидроизолация на покрива, сменена е дограмата, фасадите са топлоизолирани. Извършена е подмяна на прозорците и осветлението и на общите части. Изградена е и мълниезащитна инсталация. Основно са променени 8553 кв. м от сградата.

Обновлението на16-sanirane_montana-2 блока е започнало на 18 октомври миналата година. По договор фирмата изпълнител „Инфра РОУДС” ЕООД, София, е трябвало да завърши проекта за 170 дни. Тя обаче е санирала жилищната сграда за 120 дни.

Това е петият блок, който сменя вида си със средства от Националната програма за енергийна ефективност. В близките дни трябва да бъдат завършени още 5 жилищни сгради по същата програма. Започва и ремонтът на още сгради, за които вече е осигурено финансиране.

Добавете коментар