Родопите стават част от европейска инициатива

0

Rewilding Europe подкрепя местни предприемачи

Родопите са най-новият член на Rewilding Europe – европейска инициатива за подкрепа на дивата природа на Стария континент.

Предвидено е в района да се работи за опазване на старите гори и за популяризиране на все повече режими за естествено управление на защитените зони и ловните концесии. Rewilding Europe ще подкрепя местни предприемачи, които имат желание да свържат своя бизнес с природата и дивите животни. В рамките на планината бяха подбрани четири приоритетни района, където да започне конкретна дейност: Черноочене, Маджарово, Студен кладенец и Бяла река.

Родопите в Югоизточна България са екологично свързани с дивите райони на юг от границата: южните склонове на едноименната планина и на Славянка в Гърция. На запад достигат до Северен Пирин и Рила с техните прочути национални паркове „Рила и „Пирин. „Целият този район оформя сърцевината на Рило-Родопския масив, най-голямото планинско формирование на Балканите, което се простира върху повече от 40 хил. кв. км. В първите години на работата в този район дейността на Rewilding Europe ще бъде насочена в източната част на планината, заяви Стойчо Стойчев, директор по природозащитата в БДЗП и член на екипа на Rewilding Rhodopes.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си