Разчистват от павилиони центъра на Добрич

0

Наемателите на „Наркооп Възход“ – Добрич, трябва да освободят павилионите, разположени в центъра на Добрич, а самите постройки ще бъдат съборени, информират от екипа на кмета Детелина Николова. Така се слага край на съдебен спор от 2007 година, когато община Добрич влиза в съдебен спор с потребителската кооперация за собствеността на терена, върху който са изградени павилионите. От 2009-а ВКС излиза с решение, че земята е публична общинска собственост и „Наркооп Възход“ е осъдена да предаде владението върху недвижимия имот с площ 1116 кв. метра на общината. Върху терена обаче се намират метални сглобяеми конструкции, които са изградени по вече отменения от 2000 г. Закон за устройство на територията, чл.120. С влизането в сила на решението на ВКС е постигнато споразумение между общината и кооперацията последната да изплаща обезщетения на общината, които от 2013 г. обаче не са изплащани. Предстои постепенно тези обекти да се опразнят и да бъдат изчистени от територията, на която се намират. Към тези действия ще се премине в началото на пролетта, уточняват от кметството. Задълженията на „Наркооп Възход“ към община Добрич от 2013 г. до момента възлизат на 337 528 лв.След разчистването на терена ще бъде обявен конкурс за нов идеен проект, който да предложи ново застрояване.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си