Навигатор Home » Инфраструктура » Стартира строителството на 21 км от трасето Костинброд – Бучин проход – Берковица

Стартира строителството на 21 км от трасето Костинброд – Бучин проход – Берковица 

17_Bu4in_prohod-2

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков подписа разрешение за строеж на обект „Рехабилитация на път ІІ-81 „Бучин проход – Берковица“ от км 30+400 до км 51+235“. С него се дава зелена светлина на Агенция „Пътна инфраструктура” да започне рехабилитация на близо 21 км от второкласния републикански път в участъка от км 30+400 до км 51+235.

Ремонтът на пътното трасе е включен в Лот 3 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Общата стойност на проекта е близо 12,7 млн. лв., предоставени от ЕС и държавния бюджет.

С изпълнението на проекта ще се подобрят и модернизират технико-експлоатационните характеристики на отсечката и ще се постигне еднородност на пътната настилка. Реализацията му ще доведе до повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-добър достъп до здравни и образователни услуги на местното население. Чрез рехабилитацията на път ІІ-81 ще бъдат удовлетворени потребностите на населението на Югозападен район на България, най-вече на жителите на област София, както и на транзитно преминаващите през региона.

Добавете коментар