Разработват система за следене на водите на р. Искър в реално време

0

Система за следене в реално време на водите на р. Искър, на притоците й, както и големите язовири в нейното поречие, разработва Министерството на околната среда и водите. Това е пилотен проект, който се изпълнява като първа фаза на Националната система за управление на водите в България. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Проектът цели пpeдoтвpaтявaнe и yпpaвлeниe нa pиcĸa oт нaвoднeния и нacтъпвaнe нa нeблaгoпpиятни пocлeдици зa чoвeшĸoтo здpaвe и oĸoлнaтa cpeдa чpeз цeнтpaлизиpaнo cъбиpaнe, oбpaбoтвaнe и aнaлиз нa инфopмaция в peaлнo вpeмe. Подобни ГИС системи МОСВ използва за създаване на информационна система за защитените територии в страната. ГИС се явява важна платформа за „Натура 2000“, водните ресурси, за нуждите на природните и националните паркове, уточни Живков.

Проектът трябва да осигури възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. В допълнение, системата се очаква да подпомогне готовността на административните структури, участващи в управлението на водите, за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия. Това би повишило значително информираността и готовността на повече от 1 300 000 души, които живеят в 4-те идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на р. Искър.

Проектът ще се реализира с използване на утвърдена ГИС платформа на водещия световен производител на ГИС – Esri Inc., която се използва от НАТО, ООН, ЕК, Европейската агенция по околна среда и хиляди други организации, съобщиха от „ЕСРИ България“ – разработчикът на ГИС компонентата на системата по проекта.

В рамките на проекта ще се направи обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващите системи за наблюдение на водите в басейна на река Искър. Ще се разработи, представи и съгласува обща концепция за управление на водите в реално време в България. След това ще се разработи и съгласува идеен проект за изграждане и внедряване на СУВ-БРИ на база общата концепция за Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ).

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” в рамките на приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, както и със средства от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си