Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е силно притеснена от това, че прехвърлянето на дружествени дялови и фирми остава блокирано повече от месец, без да се вземат мерки за нормализиране на процеса. В декларация четирите съюза напомнят, че напрежението продължава от края на миналата година, когато влязоха в сила промени в Търговския закон. Става дума за забраната за прехвърляне на компания, която има неизплатени изискуеми заплати и осигуровки и обезщетения, с която трябваше да прекрати прехвърлянето на задлъжнели фирми на безимотни фигуранти. Според работодателските съюзи обаче измененията са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни. Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, пишат работодателските организации. Те напомнят, че преди години под синдикален натиск беше криминализирано недекларирането на осигурителни плащания, но до този момент няма нито един осъден работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в Търговския закон – неясни ползи, но видими негативи, прогнозира асоциацията и настоява за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата на Търговския регистър.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си