Навигатор Home » Инфраструктура » Пуснаха търговете за част от пътя ГКПП „Калотина“ и Сливница

Пуснаха търговете за част от пътя ГКПП „Калотина“ и Сливница 

Шосето между столицата и българо-сръбската граница при Калотина е едно от най-натоварените в страната

С процедурата започва изграждане на магистрала от границата към столицата

Катя КОСТОВА

Две открити процедури за избор на изпълнители на модернизацията на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница започна Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщиха от ведомството. Индикативната им стойност е 258,6 млн. лв. По този начин се слага началото на изграждане на автомагистрала от българо-сръбската граница до София.

Едната тръжна процедура е за „Модернизация на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“. Това е участъкът след ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км.

Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа“.

Предвидено е уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи за постигане на проектна скорост от 100 км/ч. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Предвидени са и 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“.

Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 13 ноември.

Другата обществена поръчка е за „Изготвяне на технически проект и строителство на проект: Модернизация на път І-8 Калотина – пътен възел „Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“. Това е участъкът между Драгоман и Сливница с дължина 16,98 км. Индикативната му стойност е 117 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет.

Ще бъде направено уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч.

Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 16 ноември.

Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е част от направлението Лондон-Будапеща-Белград-София-Пловдив-Истанбул-Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Бъдещата автомагистрала между София и Калотина ще има връзка със Северната скоростна тангента на София, която вече е в експлоатация. Остава само тя да бъде удължена в западна посока до района, северно от Божурище. По този начин се дава възможност за най-бърза връзка с аутобаните „Хемус” и „Тракия”, а също и „Люлин”.

Заради забавянето с десетилетия на проекта сега по-голямата част от новото строителство и модернизацията на съществуващите участъци ще трябва да се финансира с пари от хазната.

Преди години имаше идея пътят между Калотина и София да стане нулев лот на недовършената тогава още автомагистрала „Тракия”, като така имаше надежда да се получат средства от еврофондовете. Всичко обаче си остана само в сферата на добрите пожелания.

 

Добавете коментар