Навигатор Home » Интервю » Променяме облика на града основно със собствени средства

Променяме облика на града основно със собствени средства 

Милчо Башев управлява община Грамада от последните местни избори през 2015 година. Кметското място заема след работа в частния бизнес, където се е занимавал с търговия на дребно. Местен човек е и познава добре проблемите както на града и селата, така и на всеки техен жител.

Милчо Башев, кмет на община Грамада, област Видин:

Трудно пробиваме с проекти по еврофондовете

Разговаря

Цвета ИВАНОВА

– Г-н Башев, за Грамада се говори малко. Известно е, че безработицата принуди много хора да напуснат оживената някога община. Колко души живеят в момента между Кула и Видин?

– Общината ни се намира между двата града, но миграционният поток не потече към тях. Хората без работа заминаха за големите градове на страната и за чужбина. В момента в града живеем 1400 души, а в общината – общо 1800. Селата ни са малки, само Тошевци е по-оживено. Имаме едно основно училище за цялата община, в което събираме 60 деца. Сградата е строена сигурно за 600, много е голяма. В селата, с изключение на Тошевци, няма деца за училище. Имаме и детска градина, която се посещава от 40 деца. Заради малкия брой ученици училището ни, което някога беше гимназия, днес съществува като защитено.

– Как поддържате голямата сграда?

– Трудно, със собствени средства. Миналата година ремонтирахме парното, сменихме котлите, които бяха много амортизирани. Тази година поправихме покрива, който течеше. Имаме какво да поправяме и през следващата година. По същия начин – със собствени средства, обновяваме и детската градина. Тя вече има приятен двор с по-модерни и безопасни съоръжения за игра. Със собствени средства направихме тротоар по основната ни улица. За 500 метра вложихме 25 000 лв. Ремонтирахме тротоара и на друга улица, дълга 110 м. За нея сме осигурили 5500 лв. Собствените ни средства са малко, но с икономии и разумно използване стигат за най-нужното.

– Печелите ли средства от националната програма на Екоминистерството, известна като ПУДООС?

– Миналата година спечелихме два проекта и с тях направихме две градинки с кътове за отдих – в Грамада и в село Милчина лъка. Парите от тази програма са малко – 5-10 хиляди лева, но за нас това са много пари. Стигат за дребно благоустрояване. Тази година кандидатствахме отново с наши проекти, но те не можаха да се класират. Догодина пак ще опитаме. Спечелихме от Социалното министерство средства за обновление на техниката за домашния социален патронаж. Проектът ни беше за 30 000 лв. 28 хиляди получихме от Социалното министерство, а нашето съфинансиране бе само 2000 лв. Обновихме техниката, купихме нови печки, миялна машина, фризери, посуда. Кухнята на патронажа приготвя всеки ден храна за 70-80 души.

– А кои от европейските програми са най-достъпни за община като Грамада?

– Само две програми – за развитие на селските райони и за трансгранично сътрудничество – Интеррег. „Региони в растеж“ за нас е недостъпна. Трудно пробиваме и в тази за развитие на селските райони. През 2016 г. кандидатствахме за ремонт на 14 улици – асфалтиране и изграждане на тротоари, но не ни стигнаха точки и останахме извън класацията. Тази година намалихме улиците на 5 и сме одобрени. Чакаме всеки момент да ни съобщят кога сключваме договора. Имаме и проект за ремонт на пътя Грамада – Тошевци, който е 5 км. Ще рехабилитираме и отсечка от 2,3 км на разклона за Бранковци. Общата стойност на двата пътя е 4,3 млн. лв. Сключили сме договор с ДФ „Земеделие“. Избираме изпълнител. Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца. Чакаме отговор и за проект по Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия. С него се надяваме да се снабдим с техника за почистване на речни корита, дъна, брегове, което е важно за предпазване на селищата и пътищата от наводнение и разрушение.

– Грамада сама си чисти пътищата през зимата. Как успявате, имате ли собствена техника за това?

– Имаме, не наемаме фирми. До неотдавна чистехме с багери и трактори, на които поставяме снегорини. Но след това си купихме роторен снегорин и чистим основните пътища за часове. Иначе трябва да чакаме много време, докато почистващата техника на фирмите стигне и до нас. Имаме и собствена пожарна, с която си гасим всяка година по 4-5 пожара. Става дума за малки огнища, не за мащабни. Така успяваме да спасим хора, къщи, гори. В противен случай, докато дойде пожарна от Кула или Видин, всичко ще изгори.

– Има ли Грамада проблем с кадрите?

– Наемаме специалисти от други места – архитект, лекари. Аптеката ни работи по половин ден, лекарите също идват само следобед. Но поддържаме две практики. Справяме се, но с много усилия и компромиси.

Добавете коментар