Проверяват обекти в София, които замърсяват въздуха

0

Столичният инспекторат започва проверки на обекти, които са потенциални замърсители на околната среда. Причината е отчетеното превишение на нормите на фини прахови частици през последните дни.

От началото на седмицата до днес са проверени 20 строителни обекта и са съставени 7 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са санкциите за излизане на камиони от строителния обект без измита ходова част, липса на съоръжения за измиване, натрупване на строителни материали и земни маси извън строителната площадка, което възпрепятства свободното преминаване на гражданите.

От общинската администрация съобщават, че ще продължи метенето и миенето на основни пътни артерии в града. При сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци Столичният инспекторат заедно с представители на районните кметства и полицията извършват проверки на място и при установяване на нарушения налагат глоби и съставят актове.

При прогнози за превишения Столичната община предприема извънредни мерки като освен проверките на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици, проверки на строителни обекти, генериращи емисии, машинно метене и миене, призовава гражданите да не използват личните си автомобили, а обществен транспорт. Освен това се препоръчва при възможност да не се използват дърва и въглища за огрев, а да се премине към алтернативно отопление.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си