През април: Започва модернизация на уличното осветление в Габрово

0

Подмяната на старите натриеви лампи в Габрово с нови енергийно ефективни LED осветителни тела ще започне през месец април, съобщиха от общината.

Съгласно подписания в края на миналата година договор за модернизация на уличното осветление в Габрово, изпълнителят ДЗЗД „Енерджи Ефект Енерпром“, внесе в общината инвестиционните си проекти, които предстои да бъдат съгласувани и одобрени от експлоатационните дружества Електроразпределение север, ВиК, Ситигаз, а в последствие разгледани и от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

За момента всички дейности, от страна на изпълнителя, по договора се изпълняват в срок.

Инвестицията включва:

  • Подмяна на уличните и парковите натриеви осветители с нови енергийно ефективни LED осветителни тела;
  • Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура;
  • Изграждане на нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парковото осветление;
  • Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията, за срока на изплащане на инвестицията, след въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки;

При реализиране на плануваните инвестиции се предвижда гарантираната годишна икономия на енергия от уличното осветление на град Габрово, при оптимално потребление, да е 1 705 670 kwh на година.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си