Предложение до МРРБ: Проблемът с таксите в жилищните сгради да се реши като общината ги събира от некоректните платци

0

Да се решат проблемите със събирането на таксите за поддръжка на общите части в жилищните сгради и да се накарат некоректните обитатели да плащат. Ако съседът не внася таксите, местната община да ги събира при плащането на местните данъци – това са част от многобройните предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост, които са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на инициирания от ведомството обществен дебат. В периода от 19 март до 15 април в МРРБ са постъпили над 260 писма с предложения за промени в ЗУЕС.

Когато има разпоредителна сделка с имот – етажна собственост, да се изисква и декларация, че таксите за входа са платени. Това е друго предложение на браншовиците по темата. Ако това не е направено, плащането да се извърши в момента на изповядване на сделката или новият собственик да подпише декларация, че ще ги поеме. Според предложенията за новите текстове на закона трябва да се плащат задължително такси за общи части, без значение дали жилището е обитавано, както и да се регламентират минималните им размери, сумите да влизат в собствена банкова сметка на етажната собственост, а касиерите на блока да се заменят от професионални домоуправители.

Има и мнения домоуправител да стане професия, а т.нар. домови книги да станат електронни и общината да има грижата да ги води. Сред предложенията за промяна още е да се въведат различни минимални такси за поддръжка на сградите. А в по-скъпите квартали да плащат повече предвид възможността от по-високи приходи от наеми. Друго предложение е част от таксите, които се събират, да са процент от минималната работна заплата. Ако някой съсед реши да не плаща, в началото на годината да му се налага да се издължи пред общината заедно с плащането на местните данъци.

През септември тази година ще бъде публикуван за обществено обсъждане проекта на Закон за изменението и допълнение на ЗУЕС. Преди това ще бъдат създадат четири работни групи за изработване на бъдещите текстове от закона. Те щеса в категориите: „Управление на етажната собственост“, „Професионални домоуправители“, „Сгради с особено управление“, „Контролни функции на общинските администрации“. Работните групи ще се администрират от МРРБ.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си