МРРБ: Договорите за ремонт на православни храмове също да могат да се индексират

0

МРРБ ще помогне на Българската църква да се възползва от методиката за индексация на цените в строителството. Това ще позволи проектите за реновиране на православни храмове в страната, които се финансират с европейски средства да не са застрашени.

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков вече се срещна с Видинския митрополит Даниил, който е и председател на работната група по европейските проекти на Светия синод.

За намерението договорите за ремонт на православни храмове също да могат да се индексират, ще се предложи текст, с който се разрешава възложители на проекти по ПМС № 160 (Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки) също да са допустими за индексацията, а не само проектите, които се изпълняват след процедури по Закона за обществените поръчки.

Арх. Шишков увери, че до края на тази седмица ще приключи работата на комисията с представители на всички министерства, която разработва методиката. Веднага ще бъде качена за обществено обсъждане в рамките на 14 дни, след което МС ще трябва да я одобри. Според министъра методиката ще е факт до един месец.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си