На много места съществуващата ВиК инфраструктура е остаряла и се нуждае от обновяване

Катя КОСТОВА

От 2 до 3 млрд. лв. са нужни, за да може водоснабдяването и канализацията в София да съответстват на евростандартите. Това стана ясно по време на представянето на проекта „Подготовка на регионалнo прединвестиционнo проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

По думите на ръководителя на проекта инж. Добромир Симидчиев, цифрата не е изненадваща. „Със средствата по Оперативна програма „Околната среда” (ОПОС) обаче няма да можем да я покрием, но ще направим всичко възможно да осигурим колкото се може повече пари. Очакванията ни са да осигурим инвестиции в системата на София в рамките на няколкостотин милиона лева и в рамките на следващите 2-3 години това да бъде факт – обясни той. – Целта на проекта е да даде отговор на 3 важни въпроса. Първо, къде чисто географски ще се инвестират средствата. На второ място, в какви съоръжения ще се влагат парите – водопровод, канализация или в пречистване, и накрая – колко ще се инвестира. Този малък проект ще даде началото на друг много по-голям, а именно инвестирането на средствата в Столична община по ОПОС. В сегашния програмен период подходът за планиране на евросредствата за ВиК проекти е много по-различен от предишния. То става на регионален принцип, на обособената територия на водните дружества, а не по територия на община. В случая със София тези две неща съвпадат”, добави Симидчиев.

Проектът предвижда до няколко месеца да бъде готово регионалното прединвестиционно проучване (РПИП), което ще определи нужните инвестиции за изграждането и ремонта на ВиК инфраструктурата на територията на Столична община. Система от приоритети пък ще открои най-важните проекти за изпълнение, за да може да се подготви апликационната форма, с която да се кандидатства по Оперативна програма „Околна среда“.

„Макар проучването да се прави за територията на компактния град и всички 37 населени места, които попадат в административните му граници, финансирането ще бъде възможно само за обекти, които покриват агломерации с над 10 000 еквивалент жители, тъй като това е заложено в изискванията на ОПОС 2014-2020 г. и само за тях ще бъдат изготвени идейни проекти. Затова е от изключителна важност да се приоритизират местата, които после Столичният общински съвет ще одобри – подчерта инж. Симидчиев. – Най-вероятно апликационната форма за кандидатстване по ОПОС ще бъде гласувана от Столичния общински съвет в началото на 2019 г., за да може в края на същата година да бъде одобрена от Брюксел”, прогнозира той и припомни, че реализацията на проектите трябва да завърши до края на 2022 г.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си