Предизвикателство пред всеки бизнес е не само да оцелее, но и да се развива

Интервю с проф. д.п.н. Георги Манолов, ректор на Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) и един от неговите учредители

0

Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден в София. Ректор е на Висшето училище по сигурност и икономика и е един от неговите учредители. Чете лекции по политология, политически маркетинг, съвременната държава, избори и избирателни системи и др. Член е на Съюза на учените и на Съюза на журналистите в България. Главен редактор е на сп. „Политика и сигурност“ и член на редколегията на сп. „Социология и икономика“. Председател е на Програмния съвет на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“ – Пловдив, член е на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи – София. Има присъдени сертификати за научни постижения и успешно участие в научни конференции и конгреси от Харвардския университет, канадското списание „Икономика и финанси“ и др. Автор е на 150 научни труда и публикации в страната и чужбина (САЩ, Русия, Франция, Гърция, Словакия, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.), от които осем монографии, шест учебника, четиринадесет студии и др.

Разговаря Елвира ГЕНОВА

– Проф. Манолов, образователната инфраструктура от години е приоритет на държавата, но нещата сякаш се движат тромаво. Как е в частния сектор?

– През последните години правителството неотменно се стреми към подобряване на материално-техническата база. Усилията на ресорните министерства са насочени основно към детски градини, училища и държавни университети. Със средства от оперативни програми се модернизират както сградите, така и оборудването, което в крайна сметка води до повишаване на качеството на образованието като цяло. В частния сектор трябва да разчитаме единствено на собствените си възможности и да търсим партньорства, за да бъдем конкурентоспособни. Със задоволство мога да отбележа, че Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е добър пример за успешна инвестиция в образователната инфраструктура.

– Каква е материално-техническата и информационната база на ВУСИ и какво предлага тя на студентите?

Нашите студенти се обучават в нова, свръхмодерна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв. м, разполага със съвременни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-новите информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, супермодерна заседателна зала, 12 семинарни и 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, библиотека, кариерен център, конферентна зала, собствен издателски комплекс и др. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по бойни изкуства, криминалистика, хотелиерство, ресторантьорство и т.н. В сградата едновременно могат да се обучават 3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция ВУСИ получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличи водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона.

– Има ли възвръщаемост на инвестициите, които сте направили?

– Винаги сме били водени от максимата, че нашите студенти заслужават най-доброто както откъм програми за обучение и квалифицирани преподаватели, така и откъм материална база. Нашата цел е да предоставяме качествено и достъпно образование на европейско ниво. Може би има университети, които търсят бърза възвръщаемост на инвестициите и неглижират възпитателната и образователната мисия, но ние категорично се разграничаваме от подобна практика. Защото тя най-малкото е непродуктивна и не може да издържи проверката на времето. В днешно време младите хора първо правят проучване, информират се и след това вземат решение къде да продължат висшето си образование. Затова във ВУСИ залагаме на академизма и само за 15 години се утвърдихме сред лидерите във висшето образование. Казвам го не за да се хвалим, а защото оценките, които получаваме от специализирани държавни институции като Националната агенция за оценяване и акредитация, го потвърждават.

– ВУСИ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Търсят ли Ви за партньор при разработване на политики за утвърждаване на добрите практики за стимулиране на икономиката?

– Вузът е желан и предпочитан партньор от различни авторитетни български и международни организации. Пълноправен член сме на АИКБ, която е призната за представителна за работодателите на национално равнище и е утвърдена като говорител на реалния производствен сектор. С гордост трябва да подчертая, че председателят на АИКБ г-н Васил Велев води майсторски клас във ВУСИ. В тясно сътрудничество с бизнеса ние прилагаме доказани и утвърдени практики за повишаване на подготовката на нашите студенти. Например работим интензивно дипломантите ни да имат реални практически умения, за да могат веднага да навлязат в работата. По този начин спестяваме пари на компаниите за допълнително обучение.

– Партньорството допринася ли за по-добрата подготовка на студентите и помага ли им при реализацията на пазара на труда?

– Радваме се, че компаниите и конкретно АИКБ виждат в лицето на Висшето училище по сигурност и икономика коректен и надежден партньор. Още преди години ние осъвременихме изучаваните дисциплини в съответствие с изискванията на бизнеса. Нашите студенти развиват широк набор от качества, като комуникативност, отговорност, способност за работа в екип, които са ключови за бъдещата им кариера. Ще цитирам данни от Рейтинговата система на университетите за 2017 г., според които ВУСИ е регионален лидер по облагаем доход на завършилите студенти от „Национална сигурност“ и „Икономика“. Вузът е в Топ 6 в национален мащаб по този критерий в двете направления. Над 96% от дипломантите ни си намират работа, което на практика означава, че освен висококачествено образование ние осигуряваме и безпроблемна реализация на конкурентния пазар на труда. Сравнителният анализ на данните, публикувани на официалния сайт на Рейтинговата система, показва че ВУСИ непрекъснато подобрява позициите си по отделните показатели, като тенденцията е възходяща и устойчива. Това се дължи до голяма степен на предприетата политика от ръководството на вуза за скъсяване на дистанцията между висшето образование и работодателите.

– Проф. Манолов, бизнесът в различните сектори все по-ясно дефинира проблем с набавянето на кадри. Как според Вас може да се преодолее той?

– Наистина се забелязват подобни тенденции и те са обезпокояващи най-малкото защото говорят за неразбиране на естеството на проблема и за липса на комуникация между заинтересованите страни. Решението е много просто – активен двустранен диалог. Ние прилагаме тази формула вече няколко години и резултатите са налице. Разбира се, този процес е динамичен и не се уповаваме само на постигнатото до момента. Съобразяваме се изцяло със съвременните тенденции и непрекъснато надграждаме съществуващите партньорства, работим активно за създаване на дългосрочни перспективи с редица държавни и частни компании.

 – ВУСИ е първият пловдивски вуз със Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek. Каква е тежестта на един такъв сертификат и гаранции за какво дава той?

– Експертите, които извършиха одит на нашата Система за управление на качеството, установиха, че тя е напълно ефективна, а служителите и преподавателите са обучени да работят с нея. Лицензираните оценяващи установиха специализиран софтуер за основната дейност, както и перфектна инфраструктура, която дава възможност за обучение във връзка с промените в законодателството, формите и методите на преподаване. Документът, който ни издадоха, е поредното доказателство за високото качество на организацията и провеждането на учебния процес във ВУСИ.

– През декември обикновено правим равносметки. Каква беше 2018-а в бизнес план за Вас?

– Предизвикателство пред всеки бизнес е не само да оцелее, но и да се развива. Средата е изключително конкурентна и поставя непрекъснато нови изисквания, с които трябва да се съобразява всяка фирма. Висшето образование не прави изключение, тъй като е част от обществената система в България. За да поддържаме високото ниво, което наложихме като еталон във ВУСИ, ние работим за разширяване на бизнес партньорствата и правим нови инвестиции. Само за няколко месеца построихме и оборудвахме нова конферентна зала с повече от 100 места, която вече функционира. Изцяло обновихме компютърните си зали, цялата сграда предлага свободен безжичен достъп до интернет, студентите ни ползват система за електронна проверка на занятия и оценки. Сключихме договор с водещия световен производител на интегрирани системи за видеонаблюдение Dahua Technology. Въз основа на него ще създадем иновационна лаборатория за сигурност и наблюдение. Тя ще се използва както за обучение на студентите, така и за внедряване на най-новите постижения в технологичните разработки.

– Какви са приоритетите Ви за новата 2019-а?

– Ще продължаваме да работим и да защитаваме високите оценки и позиции, които ВУСИ постигна за 15 години от своето съществуване. Предстои сключването на нови споразумения с български и чуждестранни фирми, които допълнително ще повишат възможностите пред нашите студенти. Работим активно за цялостно дигитализиране на учебния процес и много скоро ще пристъпим към поетапното въвеждане на електронни студентски книжки.

– И тъй като сме в седмицата, в която празнуват студентите, Вашето пожелание към академичната общност?

– Празниците винаги са заредени с радост и ентусиазъм, затова се надявам младите хора да не се уморяват да мечтаят. Нека бъдат отговорни към знанието, защото то е в основата на всеки успех! Пожелавам на всички да бъдат здрави, целеустремени и съзидателни, да следват мечтите си и да реализират идеите си!

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си