Навигатор Home » Икономика » Правят двуезични дигитални карти на производствата в София

Правят двуезични дигитални карти на производствата в София 

Едната карта ще показва индустриалната зона, а другата - работната ръка

Катя КОСТОВА

Изработване на дигитални карти на съществуващия бизнес в София планира Столична община. Това обявиха кметът на столицата Йорданка Фандъкова на дискусия „Бизнесът пита кмета и директора на Агенцията за малки и средни предприятия Мариета Захариева“.

Картите ще бъдат на български и английски език. Едната ще бъде индустриална и ще показва какви производства има в София и как са разпределени по различните райони на града. На втората ще има информация за концентрацията на заетите лица и къде е съсредоточена работната ръка.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) припомни, че за намаляване на регулаторната тежест се променят 60% от услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него. Някои услуги ще отпаднат, за други ще се намаляват изискуемите документи и такси, ще се съкратят сроковете за издаването и служебното предоставяне на информация.

По информация на ИАНМСП вече е готов анализът на общо 187 услуги, предоставяни на предприемачите. Предложени са промени в 113, като 67 от тях са за намаляване на таксите, а 21 услуги ще станат безплатни.

За 5 услуги и режими е предложено намаляване на изискуемите документи, а 8 напълно ще отпаднат. Планира се сроковете за изпълнението да бъде намалено за 23 от услугите, а за други 14 изискуемите документи администрациите да си набавят служебно от електронните архиви на ведомствата.

 

Добавете коментар