Правителството прехвърля терени на общини

Парцелите са нужни за реализация на инфраструктурни проекти

0

Правителството прехвърля на община Пловдив собствеността върху държавни имоти на територията на общините Пловдив и Марица. Те са предвидени за реконструкцията и разширението на „Голямоконарско шосе“. С реализирането на проекта ще се подобри организацията на движението. Ще се повиши пропускателната способност на една от най-натоварените входно-изходни артерии на град Пловдив, която е основна пътна връзка с автомагистрала „Тракия“. Общината разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и поддържането на предоставените имоти. В бюджета й са предвидени средства за изпълнението на проекта.
На община Казанлък пък се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост в гр. Крън. Теренът е за изграждането на велосипедна алея – Крън – Шипка, по Оперативна програма „Региони в растеж“. Алеята ще бъде продължение на съществуващата и ще обслужва туристическите обекти в така наречената „Долина на тракийските царе“.
Също за изграждането на велосипедна алея община Септември получава безвъзмездно имоти – частна държавна собственост. Той се намира в селата Варвара и Ветрен дол, с обща площ 21 046 кв. м. Върху терените ще бъде изградена велосипедната алея, свързваща двете села. С реализирането на проекта районът ще бъде облагороден и ще се стимулира развитието на спорта и местния туризъм.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си