Правителството гласува концесии за добив на подземни богатства

0

Правителството даде две концесии и пет разрешения за проучване и добив на подземни богатства, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. В пет общини ще бъдат инвестирани около 300 000 лв. за тези дейности. „Андезит” ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи от находище „Роза” в землището на с. Брежана, община Джебел. Концесията е за 35 години, като за този срок се очаква концесионните плащания да надхвърлят 654 000 лв. Приходите без начисленото ДДС ще постъпват по бюджета на община Джебел. Дружеството предвижда инвестиции за над 240 000 лева. Добив на мрамор за срок от 25 г. ще извършва „Илинденци – Мрамор” АД от находище „Галчово гнездо”. Кариерата се намира в община Струмяни. За срока на концесията дружеството ще инвестира близо 700 хил. лв. Очакваните концесионни плащания са за над 1.5 млн. лв., като половината от тях ще се превеждат на община Струмяни. Една година „Фарес БГ” ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Кладенчево”, край селата Крумово и Ботево в община Аксаково.  Други две от разрешенията се предоставят за едногодишни проучвания за добив на строителни материали в община Бойчиновци и край софийското село Лозен. Одобрените дружества ще инвестират близо 145 хил. лв. в сондажите, а в екодейности ще вложат 18 хил. лв.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си