Николай АНТОНОВ

Петрич ще се свързва с всички села от района в подножието на Беласица планина с нов, значително по-кратък маршрут, след като беше защитен проект за асфалтиране на стария път между града и с. Беласица, откъдето ще се прави и връзката с главния път за Подгорието. Проектът на община Петрич е по Програмата за развитие на селските райони и е на обща стойност 4 420 534 лв. Проектното предложение включва цялостна рехабилитация на четири възлови участъка от общинската пътна мрежа и всичко, свързано с прилежащата пътна инфраструктура. Това са пътят Петрич – Беласица (от черквата „Св. Петка” до разклона за село Беласица); пътят Скрът – Габрене; пътят Габрене – Златарево; пътят от с. Гега до отклонението за Чурилово. Пътят от град Петрич до село Беласица започва от кв. „Бухото” и излиза под отбивката за с. Беласица, при главния път за Подгорието. Общата дължина на трасето е близо 4 км, а габаритите на пътя ще са между 3 и 6 метра. За да се избегне необходимостта от отчуждителни процедури, пътят е проектиран така, че на места има и стеснени участъци. Според проекта за Общия устройствен план на община Петрич около този път е предвидено жилищно строителство на определена височина, обясни кметът Димитър Бръчков. По думите му, се правят постъпки бившият стрелбищен комплекс, сега държавна собственост, да бъде придобит от общината и в този район да се заложи още както жилищно, така и индустриално строителство. За другите три пътни отсечки по проекта – Скрът – Габрене; Габрене – Златарево; с. Гега – до отклонението за Чурилово, където има само черен път, също е предвидено цялостно асфалтиране. За село Гега е заложено и разширяване на урбанизираната територия по ОУП, тъй като има заявени инвестиционни намерения в областта на туризма. Вече са обявени и обществените поръчки за авторски и строителен надзор, управление и СМР.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си