Поръчки за 5.3 млн. лв. за енергийна ефективност търсят изпълнители

0
Част от ръководството на УАСГ се запозна с нуждата от спешен ремонт на блок 35 в края на миналата година

Студентите от УАСГ дочакаха ремонт на блок 35 в Студентския град

31 октомври е последният ден, в който могат да се подадат ценови предложения за ремонтни работи на 5 от базите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на стойност 820 000 лв., уточниха от Агенцията за обществени поръчки. Ще се ремонтират базите на резерва в София, Пловдив, Варна, Плевен и Велико Търново. Основната дейност е за подмяна на хидроизолацията и част от покривните конструкции. Цената ще има 60% тежест при избора на изпълнител, а техническото предложение – 40%. Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2017 г.

Най-голямата обществена поръчка, чийто срок за подаване на офертите изтича в близките дни (на 9 ноември), е обявена от Университета по архитектура, строителство и геодезия за реализиране на енергоефективни мерки в блок 35 на Студентския град в София. СМР включват топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покриви и подове; подмяна на външни дограми; монтиране на отоплителна слънчева инсталация. Прогнозната цена е 2.13 млн. лв., а срокът за изпълнение – 120 дни. Участниците в процедурата трябва да имат минимален оборот от строителство през последните 3 финансови години в размер на прогнозната стойност на поръчката: 2,134 млн. лв. без ДДС. Те трябва да имат и застраховка „Професионална отговорност на строителя” за минимум 400 хил. лв.

За 820 хил. лв. са обявените поръчки от община „Марица” за саниране и работи по части архитектура, конструкции, електрическа, ВиК и пожароизвестяване на ЦДГ „Буратино” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Костиево, както и на Здравната служба в с. Маноле. Оферти могат да се подават само за един от обектите до 2 ноември. Срокът за изпълнение е 60 дни за първата, 50 дни за втората и 40 дни за третата позиция.

В рамките на Националната програма за енергийна ефективност е обявената поръчка за ремонт на жилищна сграда на площад „Свобода” №3 в Симеоновград. Тя е за 715 000 лв., а офертите за нея се приемат до 3 ноември. Срокът за изпълнение е 160 дни.

Община Доспат е открила поръчка за инженеринг за енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на два блока на обща стойност 772 000 лв. Тя включва изготвянето на технически проекти, авторски надзор и изпълнение на СМР. Срокът за изработване и предаване на техническите проекти е най-късно до 30 март 2017 г. Оферти могат да се подават до 15 ноември.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си