Навигатор Home » Новини » Половината язовири у нас рискови

Половината язовири у нас рискови 

4-5_Vodi-2

Десетки са съоръженията в предаварийно състояние, които се нуждаят от спешен ремонт

 Половината от язовирите в страната са в неизправно състояние. Масови са случаите на неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на стените и съоръженията към тях, както и на неизпълнение на издадените предписания. Това става ясно от доклада за състоянието на язовирите, който прокуратурата оповести след няколкомесечни проверки. Анализът сочи, че 81 язовира от проверени 4390 са в предаварийно състояние и се нуждаят от неотложен ремонт. Цялостната картина показва, че основната част от проверяваните водоеми – 54,44%, или близо 2400, са в неизправно частично работоспособно състояние или неизправно неработоспособно състояние.

Въпреки инцидентите с преливания на язовири през последните години, някои от които взеха и човешки жертви и причиниха огромни разрушения, до момента броят на неизправните съоръжения не само не е намалял, но дори се е увеличил.

За 4-5_Vodiподобряване на техническото състояние на стените, преливните съоръжения и основните изпускатели са издадени 5736 предписания. Разпорежданията в повечето случаи са свързани с наложително обследване на състоянието, възлагане на проекти за ремонт или възстановяване, приемане на изготвени проекти, възлагане изпълнението на приети проекти, приемане на извършените ремонтни работи, като всички изброени дейности са свързани с финансиране, което не е планирано за миналата година.

Другият основен проблем, който също чака разрешение от години, е констатирането на множество язовирни стени и съоръженията към тях с неизяснена собственост. В тези случаи се уведомяват областните управители, които поемат организацията и техническата експлоатация на язовирите, докато съдът не се произнесе кой е конкретният собственик.

Въпреки многобройните нарушения, издадените актове за административни нарушения са 11, а наказателните постановления – нула. Няма и нито един случай на реализиране на административнонаказателна отговорност в пълен обем. След писмена покана от страна на прокуратурата до шефа на ДАМТН агенцията образува 13 административнонаказателни производства и съставя 5 наказателни постановления, но в нито един случай не налага принудителни административни мерки.

photo-1.jpgВ хода на проверката е установено още, че независимо от промяната на собствеността на язовир „Бели Искър“, в продължение на повече от 6 години не е издаден акт за публична държавна собственост, което е нарушение на Закона за държавната собственост (ЗДС) от страна на областния управител.

Като един от особено опасните язовири е посочен именно „Бели Искър”, който е публична държавна собственост. Според специалистите той е „частично неработоспособен” и по него незабавно трябва да започнат укрепителни дейности, тъй като състоянието му е в предпоследна степен на опасност.

В списъка с язовирите, които крият най-висока опасност от аварийни ситуации, са и яз. „Карбинци“ в община Димово, яз. „Манастирски дол“, язовирът в община Криводол, този в община Троян, яз. „Вълчи дол“ и яз. „Иваново“.

Столична община с план за действие при евентуално преливане на яз. „Искър“

Ако стената на язовир „Искър” се пропука, само за 90 минути водите му ще залеят София, пише в аварийния план на Столична община. Водната стихия ще потопи напълно Пасарел, Кокаляне, Панчарево, Герман, кварталите „Младост”, „Дружба”, „Слатина”, „Подуяне”, „Надежда” и „Искър”, ще залее дори и част от центъра – тази прогноза предизвика преди година по време на пролетното снеготопене напрежение сред софиянци. Институциите, натоварени с безопасната експлоатация на водните съоръжения, тогава реагираха светкавично и успокоиха хората с аргументи.

4-5--IskarОт изграждането си през 1954 г. до сега язовирът не е преливал нито веднъж. Според експерти няма индикация за технически проблем при нормална експлоатация. Язовирната стена на „Искър” е бетонна, с височина 74,6 м, с огромна здравина, която може да бъде пробита само от мощен взрив или земетресение над 9-а степен по скалата на Рихтер. Тя е изчислена да издържи без ремонт 100 години, но въпреки това състоянието й непрекъснато се следи и поддържа. Теоретичен риск обаче наистина съществува – преливане на язовира при силни дъждове и снеготопене или последствия при скъсване на язовирната стена. Разликата между преливане и разкъсване на стената е огромна, уточняват специалисти. Докато от едно надвишаване на максималния капацитет на язовира щетите биха били само за селищата и кварталите в близост до река Искър, то внезапното изливане на съдържанието на язовира, освен че ще предизвика унищожителна вълна, би заляла и по-голямата част от София. Затова в актуалния план на Столична община за защита при наводнения са записани детайлно мерките, които да се вземат при евентуални проблеми, като излизане на реките от коритата им, скъсване на диги, преливане, частично или пълно разрушаване на язовирни стени.

Браншова организация настоява за спешно укрепване на стената

За спешни действия за рехабилитация и укрепване на язовирната стена на „Бели Искър” настоява Националният комитет за подобряване водоснабдяването на България. От организацията искат Столична община и фирма Veolia да обявят до 30 април т.г. конкурс за избор на изпълнител за строителство на стената още това лято.

„Разходите за ремонта ще се поделят – Столична община има 21,11% дял, т.е. тя ще заплати една трета от ремонта, а останалото – „Софийска вода”, заяви председателят инж. Ганчо Хитров. Той предупреди, че стената може всеки момент да поддаде и да станем свидетели на апокалипсис.

От организацията настояват за нов проект за ремонт на язовирната стена, още повече че експертиза от 2014 г. отново доказaла това. Обемът на язовира е такъв, че за секунди 55 500 куб. м вода ще изтекат от него. Това може да се сравни с оттока на 10 реки Дунав. 24-метрова вълна ще помете не само ВЕЦ-вете по пътя си. От село Бели Искър няма да остане нищо, а в големия язовир „Искър” ще настъпи екокатастрофа”, предупреди Хитров.

Гоце Делчев търси пари за нов водоем

Община Гоце Делчев отново повдигна темата за изграждането на язовир над село Брезница. Тя възнамерява да постави този въпрос пред правителството след изборите на 26 март. Идеята съществува от 1990 г., когато местната власт е поискала реализирането й, но резултати няма и до днес. Според експерти това решение е много удачно, тъй като климатът в региона се променя, оттоците от реките стават все по-недостатъчни, а недостигът на вода все по-осезаем. Изграждането на язовир ще струва около 30 млн. лв., но ще осигури вода за три общини – Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен.

Тъй като 4-5_GD-1съоръжението ще бъде разположено на близо 1400 м надморска височина в Пирин планина, има възможност гравитачно водата да стига дори до курорта Банско, където също имат проблем с недостиг на вода, заяви кметът на Гоце Делчев Владимир Москов. Според него е време сериозно да се дебатира по това предложение на общината, защото с всяка изминала година водата в региона намалява. Факт, който се признава и от специалистите във ВиК. Нужна е обаче подкрепа и от държавата, може да се направи язовир с публично-частно партньорство, смята Москов. По думите му, язовирът ще осигури необходимата питейна вода, ще има и резерв, който може да се ползва за напояване, тъй като много хора се занимават със земеделие, а няма вода за поливане за всички. Най-важното е, че имаме разбирането на собствениците на частните земи в местността, където искаме да е бъдещият язовир, както и на местните жители, дори и на съседните общини. Водоемът ще е близо до река Туфча. Трябва само да има воля в управляващите, за да се изгради това важно за целия регион водно съоръжение, категоричен е градоначалникът на Гоце Делчев.

Враца става пилотен център във хидросектора

Поли Василева

4-5_VrazaВъв Враца ще бъде изграден демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадни води, съобщи кметът на града Калин Каменов. Той ще е първият в страната и ще бъде използван за обучение на наши и чужди специалисти. Средствата за изграждане на центъра се предоставят от МРРБ по програмата „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация”. Стойността на проекта е 180 000 лв.

Центърът ще бъде разположен на територията на пречиствателната станция за отпадни води във Враца. Освен учебни, той ще има и чисто стопански цели. Ще показва на практика децентрализирано пречистване на отпадни води чрез комбинация от модулни пречиствателни станции, работещи по различни технологии. Ще показва възможностите на различни технологии за децентрализирано пречистване на отпадните води.

Немска неправителствена организация е предоставила две локални пречиствателни станции за центъра. Очаква се още една, която ще бъде монтирана за пречистване на отпадните води на село Згориград.

В иновативния център ще се обучават различни групи – производители и доставчици на модулни пречиствателни станции за отпадни води, експерти по контрол, експлоатация и поддръжка на децентрализирани системи, представители на университети и институции, на органи, осъществяващи одобрение на такъв вид системи.

 

 

 

 

 

 

Добавете коментар