Навигатор Home » Инфраструктура » Подменят част от вътрешноградската водопроводна мрежа на Петрич

Подменят част от вътрешноградската водопроводна мрежа на Петрич 

17_Petri4

Николай АНТОНОВ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява средства за финансиране на обект „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция чрез подмяна на съществуващи етернитови водопроводи на улични водопроводни клонове и прилежащи отклонения по улици в град Петрич”, съобщиха от общината.

Стойността на финансирането, отпуснато за Петрич, е в размер на 400 000 лв. С тези средства ще бъдат подменени общо 2,9 км вътрешноградска водопроводна мрежа. Това е първият резултат на спечелено външно финансиране за Петрич след решението Общинското дружество ВиК ЕООД да стане член на Асоциацията по ВиК в област Благоевград, заявиха от общината. За сравнение от общинската управа информират, че за изминалите 10 години са инвестирани общо 600 000 лв. за подмяна на тръбите в Петрич. На следващ етап община Петрич очаква финансиране и на проекта за подмяна на етернитовия довеждащ водопровод от местността Каптажите до град Петрич и за допълнителен резервоар, с който да бъде захранена висока зона. Това е зоната, която има проблеми с водоснабдяването при намаляване на дебита подавана питейна вода – гравитачно и помпажно, уточниха от общината. Стойността на посочения проект е 2,2 млн лв.

С тези два проекта община Петрич поставя дългоочакваното начало за решаване на проблемите с водоснабдяването на града, тъй като голяма част от вътрешноградската мрежа е амортизирана, аварира постоянно и води до загуби на питейна вода, коментираха от общинската управа.

Отговор на Подменят част от вътрешноградската водопроводна мрежа на Петрич

  1. Keljoyroins

    Propecia 2 Months Priligy United States Kamagra Online Kaufen Forum

     

Добавете коментар