Повече пари за малките региони и тяхната свързаност до 2027

0

Нови възможности за усвояване на европейски средства ще осигури оперативната програма за регионално развитие до 2027 година. Тя ще разполага с повече от настоящата сума от 3 млрд. лева. Това съобщи в Бургас зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Увеличението ще дойде от Европа и от националния бюджет, с който ще се дофинансират проектите. Той също ще бъде завишен. Повече пари ще има за малките региони и тяхната свързаност с големите градове. „По отношение на Бургас ще запазим линията на финансиране на града като основен център за растеж със съответни бюджети, които да могат да допринасят за развитието на градските пространства. Но вече основният ни фокус ще бъде за привличане на икономическия сектор в рамките както на структуриране на проектите, така и на тяхното изпълнение, за да търсим посока за увеличаване на стандарта на живот. Ще дадем възможност през новия период да бъдат финансирани и малките населени места, които до настоящия момент бяха изключени от възможността за достъп за финансиране, включително и поради политиката, която се водеше от страна на Европейската комисия, насочена основно към градските центрове“, обясни Николова.

„Ще осигуряваме по-добра свързаност на малките населени места и центровете. Така например няма да се насочват пари само за пътна инфраструктура, а ще се надгражда транспортна свързаност, икономически оператори с инвестиции, компонент за квалификация на човешките ресурси, осигуряване на кадри и стимулиране на работодатели“, допълни тя.

По думите й проектите ще претърпят промяна от гледна точка на структура – те ще са не към един определен сектор, а ще има компоненти от всеки един сектор. Общата сума ще бъде разпределена по региони според нуждите им, уточни Николова.

Планира се и промяна в регионалните съвети за развитие, които ще се обособят като регионални структури, осъществяващи предварителна селекция на проектите. Като регионален орган те ще имат възможността да определят коя инвестиция е по-важна за населението и региона. Предвижда се регионалните съвети да предоставят писма за подкрепа на кандидат-бенефициентите по програмите за териториално сътрудничество. Експертите на Световната банка са разработили общо четири варианта за промяна на функциите и отговорностите им, които ще бъдат обсъждани на всички стратегически консултации в страната.

Разработват и нови стратегически документи за регионално развитие на национално, регионално и общинско ниво. До края на годината ще бъде актуализирана Националната концепция за пространствено развитие, в която ще бъдат посочени националните приоритети.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си