Община Пловдив обяви обществена поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води. Проектът е с прогнозна стойност 58,8 млн. лв. без ДДС. Финансирането ще бъде по Оперативна програма „Околна среда”, но средствата все още не са осигурени. Оферти се приемат до 16 април, а предложенията ще бъдат отворени на следващия ден сутринта.

Обществената поръчка е за инженеринг и включва изготвяне на технически и работен проект и изпълнение на самата реконструкция с разширение на пречиствателната станция, която се намира на 1,5 км на югоизток от града. Бъдещият изпълнител ще трябва също да съгласува и извади всички необходими разрешителни, да организира доставката на машини и съоръжения, да изготви документация за експлоатация, да обучи персонала и да осигури авторски надзор по време на строителството и монтажа. Очаква се целият проект да приключи в рамките на 730 дни. Прогнозната стойност на поръчката от 58,8 млн. лв. е и лимитна, т.е. кандидатите не могат да предлагат по-висока цена от тази. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на проект „Интегриран проект за водите на Пловдив” по Оперативна програма „Околна среда”. Тъй като средствата все още не са осигурени, договорът с победителя в процедурата ще бъде с отложено изпълнение. 17_Voden_proekt.1Ако няма обжалване на процедурата, изпълнител може да бъде избран до края на април, а през лятото да започне същинската работа.

Рестартът на най-мащабния проект на Пловдив, който бе замразен преди няколко години, ще осигури реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в града.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си