Той трябва да е готов в срок от 295 дни

„Драгиев и Ко” е компанията, избрана за изпълнител на големия ремонт на площад „Централен” в Пловдив. Фирмата е класирана на първо място от комисията, натоварена да движи обществената поръчка на стойност 10 250 000 лв. (без ДДС). Тя включва проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор. Срокът за изпълнение на проекта е 295 дни.

Ще се облагородят близо 30 000 кв. м, колкото е площта на площада. Към нея спадат следните обекти: Реконструкция и ревитализация на площада – проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор; Социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум „Запад” – проектиране (изработване на идеен и работен инвестиционен проект), изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор; Подлез „Тримонциум” – проектиране (изработване на идеен инвестиционен проект). Проектът включва още социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум „Север” – проектиране (изработване на идеен и работен инвестиционен проект), изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор, както и „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгиня Мария Луиза” – ул. „Гладстон” – изпълнение на основен ремонт по одобрен проект.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си