Пирогов с обновена Клиника по изгаряне и пластична хирургия

0

Откриха изцяло реновирания Специализиран комплекс по изгаряне и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Комплексът е най-голямата и най-натоварена структура в България за диагностика, активно лечение, ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология и други.

Сградата е построена през 1976 г., като досега не е извършван ремонт.

Сега клиниката е генерално реконструирана и преоборудвана, в това число и с високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията. Извършеният ремонт обхваща преустройство, реконструкция и модернизация на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“, „Отделение по изгаряния и пластична хирургия-деца“, „Операционен блок“, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на цялата клиника. Цялата сграда е напълно обновена и енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори.

Средствата, с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по 2 направления – от Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерския съвет. Дългосрочният инвестиционен заем от ФУГР за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност от 5 947 138.56 лв., от които 1 724 670 лв. са рециклирани средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, предоставени чрез Фонд на фондовете. Средства, отпуснати с постановление на МС от декември 2018 г. за закупуване на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за Клиниката по изгаряния са в размер на 4 359 000.00 лв.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си