Община Банско ще продължи работата по укрепване на коритото на р. Глазне

Николай АНТОНОВ

21 570 640 лв. бюджет за Банско за 2018 г. гласуваха общинските съветници. Той е с 3 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. и бе приет с почти пълно единодушие. В инвестиционната програма са заложени 5 077 476 лв., от които 1 827 257 лв. държавна целева субсидия. Приоритетите, залегнали във финансовата рамка, са строежът на нова детска градина, продължаване на изграждането на подпорни стени по коритото на река Глазне в Банско, пешеходен мост над реката, асфалтиране и рехабилитация на уличната мрежа. Двете основни пешеходни зони в курорта ще продължат да бъдат обновявани – предстои реализацията на втория етап от реконструкцията на ул. „Пирин”, както и доизграждането на ул. „Гоце Делчев”.

„Стремим се да залагаме балансирани бюджетни параметри, които едновременно да стимулират растеж и подобряване на условията на живот, а от друга страна, да запазват финансовата стабилност на общината и нейния висок кредитен рейтинг, коментира кметът Георги Икономов. Мислим и работим дългосрочно, като това може да се види в инвестиционната програма за настоящата година – ще започнем да изграждаме изцяло нова детска градина с 80 места, ще изпълним корекция на река Глазне, подобряваме облика на града. Това са все обекти, които ще дадат своя положителен ефект за години напред, допълни кметът.

По време на сесията бе одобрен още отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г., както и Годишната програма за управлението й през настоящата. Прогнозно се очакват приходи от 480 000 лв. в резултат на нейното изпълнение.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си