Навигатор Home » Инфраструктура » Перник инвестира над 4 млн. лв. в подобряване на градската среда

Перник инвестира над 4 млн. лв. в подобряване на градската среда 

17_Pernik

Над 4 млн. лв. ще инвестира община Перник в изграждането на нов парк и в облагородяването на междублокови пространства. Средствата са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и са по линия на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Старт на изпълнението на обектите постави заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Проектът „Подобряване на градска среда в град Перник“ включва благоустрояване на кв. „Тева“, изграждане на Парк на предизвикателствата в местността Войниковец и реконструкция на мост над река Струма при ул. „Струма“. Предвидени са дейности по изграждане на пешеходни алеи, площадки за отдих, паркова мебел и озеленяване на междублоковите пространства, включително детски и спортни площадки, както и въвеждане на енергоспестяващо осветление. В парка ще се изгради зона за отдих и спорт като алтернативни занимания и забавления за деца и младежи. Тя ще бъде разположена на обща площ 20 дка. Ще има и сцена за културни изяви, детски площадки с различно оборудване, комбинирано игрище, зона за катерене, обособен палатков лагер – част от „скаутска зона”, зона с трасета за маунтинбайк и др. В изминалия програмен период община Перник изпълни успешно и други проекти. Реализирани са 16 проекта с инвестиции от над 37 млн. лв., каза по време на церемонията зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че през програмния период до 2020 г. по ОПРР в общината предстои да се инвестират над 24 млн. лв. „Освен проекта, който стартираме днес, общината има да изпълнява енергийна ефективност на жилищни сгради, подкрепа и реконструкция на две детски градини, внедряване на екологичен градски транспорт, социални жилища, обновяване на административни сгради. Надявам се, че с ресурса до 2020 г. ще успеем да реализираме проектите, а Перник да стане по-привлекателен център за икономика и работни места“, посочи още тя.

Добавете коментар