Още 3 млн. лв. за ремонт на сградата на комисията за информационна сигурност

0

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за 2019 година. Средствата са в размер на 2 850 000 лева. Парите ще послужат за ремонтирането на новата сграда, която се намира на ул. „Козлодуй“ № 4 в София. Тя е закупена в полза на държавата за нуждите на ДКСИ и на нейната администрация. Средствата са необходими за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство на помещенията на сградата и надграждане на структурно-кабелните системи и специалните системи за сигурност за недвижим имот. Обновяването е свързано с изпълнението на изискванията по видовете сигурност на класифицираната информация, заложени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане, в правната рамка на ЕС по отношение на защитата на класифицирана информация и Политиката на НАТО по сигурността и подкрепящите я директиви, информират от Министерски съвет.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си