От какви промени се нуждаят публичните пространства в градовете?

0

Арх. Ирина Русева, член на РК на КАБ – Русе:

Проектите да минават на обществено обсъждане

Нашите публични зони се нуждаят от качествени проекти и качествени материали за изпълнение на строителството. Това – първо, и второ – да продължаваме традициите да се запазва построеното и да се надгражда. Сега всичко старо се руши и се изгражда ново, което в много случаи е по-грозно. Пресен пример – в Русе имаше пасарелка към кея. Махнаха я и сега строят нова, но тя не е по-хубава от старата. Ако всичко старо се буташе, сега не бихме имали китайската стена и египетските пирамиди. С бутане на старото градовете се обезличават, хората губят връзка с миналото си. Дори името на една баничарница, носено 50 години, да се смени, те не възприемат новото.

За проектите за обществените зони е нужна по-голяма прозрачност и публичност. Те задължително трябва да се обсъждат с хората. Гражданите най-добре знаят кое би стояло по-добре от старото и кое не.


Арх. Марин Велчев, член на РК на КАБ – Варна:

Трябва да спре презастрояването

Основният недостатък на нашите публични пространства е презастрояването. На места, отредени за паркинги между блоковете, никнат сгради. Това е решение на общините. Пресен пример – зад Проектантска организация във Варна бе построена кооперация. Истински кошмар стана – три административни сгради една до друга, а няма място за паркиране. Това явление е масово. А въпросът с паркирането не се решава. Във време, когато всяко семейство има по две коли, трябва да бъде намерен изход. В големите паркови зони могат да се изградят подземни паркинги. Останалото е сложна административна практика, която усложнява промените в публичните зони. Друг проблем е, че на местата на градинки и паркове често се строят сгради.


Арх. Иван Бакалов, председател на РК на КАБ – Хасково:

Нужен ни е нов закон, който да регламентира устройството на територията

Има грешки при проектирането и строителството в публичните зони. Един от най-важните фактори за преодоляването им е нов закон за градоустройството и строителството, който ще допринесе за по-добро планиране на територията, за по-добри проекти и строителство. Сега проектите не се изпълняват стриктно, слаб е авторският контрол върху това, което се строи. Той е задължителен, но се осъществява формално. Инвеститорите не търсят проектантите за контрол. Често пъти те самите променят проекта, без да информират автора му. В Европа не е така. Там проектите се изпълняват точно. Затова ни е нужен нов закон, който да регламентира всички въпроси на териториалното устройство.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си