От БАИС отново поискаха промяна на нормативната уредба за материалите в строителството

Европейската комисия подготвя стандарти за тестовете на изолациите на сгради

Катя КОСТОВА

12-13_BAIS-2

Европейската комисия е започнала разработването на стандарти за тестване на материалите, използвани за изолации върху фасадите на сградите, информират от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). Между МРРБ и БАИС има конструктивен диалог както по отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, така и по отношение на създаването на адекватни технически норми в България за фасадни изолации. Това коментира зам.-министър Малина Крумова пред български и чужди експерти по пожарна безопасност и представители на строителния бранш.

Тя подчерта, че се търси възможност да бъдат отразени правилно интересите на всички заинтересовани страни в процеса на строителство и саниране, така че да се създаде уредба, отговаряща на съвременните технологични изисквания и норми за безопасност. Според зам.-министъра строителният надзор има функции по контрол на влаганите материали в строителството и проверка на съответствието им с нормативната база, разработения и одобрен проект, на база на който се изпълнява даден обект, допълни заместник-министърът.

Крумова подчерта и необходимостта от повишаване квалификацията на заетите в строителството, посочвайки, че МРРБ е отворено за сътрудничество в тази сфера. „Има искания за организиране на професионални обучения, така че да се гарантира наличието на необходимия технически капацитет за качественото изпълнение на продуктите“, посочи тя.

На дневен ред е и темата за европейските изисквания и нормативни разпоредби за пожаробезопасност при изпълнение на фасади, новостите пред пожарната безопасност на европейско равнище, касаещи методите за тестване на материали за изпълнение на фасади, както и промени в българската нормативна уредба за пожаробезопасност по отношение на фасадните решения.

Изпълнителният директор на БАИС инж. Йордан Николов припомни, че има липса на единен евростандарт в тази област.

„В момента обаче все още няма единен стандарт – потвърди по време на форума „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“ Сара Крайхен от Fire Safe Europe. – За основа на бъдещия евростандарт се използват основно нормативите в тази област на Германия и Великобритания“, добави тя, но не уточни кога може най-рано новите нормативи да станат факт. По думите й, от Еврокомисията са започнали събиране и на мнения от всички държави от Общността по въпроса. Според нея целта е да се даде възможност за унифициране на изпробването на реакцията на огън на най-често използваните изолационни материали в строителството и обновяването на фасадите на сгради.

Ондрей Срамек, също от Fire Safe Europe, разказа за различните противопожарни нормативи за влаганите изолационни материали в някои от  държавите на Стария континент. „Основните изисквания на различните прилагани стандарти са в зависимост от височината и предназначението на сградата. В Чехия например за училища, детски градини, болници, домове за стари хора и други социални сгради е задължително използването на негорими материали за изолация“, каза той. По думите му, в Европа към 20 метра е средната височина, над която е задължително използването на негорими изолации от клас А. Срамек добави, че в Чехия за постройките между 12 и 22,5 м е задължително използването на негорими ивици между етажите. „В различните страни ширината на тези ивици е от 20 до 150 см, като някъде има куриозно изискване те да са през един етаж“, допълни той.

Сара Крайхен добави, че Еврокомисията започва и проучване на въпроса за токсичността на дима, отделян при пожар, на изолациите, използвани в сградите. Според нея единствено в Полша засега е правено по-подробно проучване на проблема.

Мирослав Йотов, главен директор „Надзор на пазара“ в ДАМТН, определи като много обемна и сложна задача започнатата работа по уеднаквяване на нормативите, засягащи изолациите в строителството. Според него за риска от влагането на некачествени материали или такива, които не са подходящи за съответната сграда, не бива да следят само контролните органи на пазара, а и експертите по пожарна безопасност.

От БАИС настояват да се въведе задължително използване само на негорими изолационни материали от клас по реакция на огън А1 и А2 (БДС EN 13501-1) за сгради с височина над 28 м. В настоящата редакция на наредбата за тези сгради се допуска използването и на такива с класове В и С, припомнят от организацията.

От браншовата асоциация предлагат да се въведе изискването върху изолациите от стиропор задължително на определени места да има минимум по половин метър защитни ивици с ширина не по-малка от половин метър с негорим материал от клас не по-нисък от А2. За тази цел да се забрани използването на материали от клас В, искат още от БАИС.

12-13_BAIS-3

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си