Навигатор Home » Икономика » Отпада част от документацията за участие в търгове

Отпада част от документацията за участие в търгове 

18_ZOP.

Да отпаднат някои удостоверителни документи за участие в процедури за обществени поръчки и за кандидатстване за финансиране със средства от Европейския съюз (ЕС). Това предвиждат подготвените промени в Закона за обществените поръчки и други нормативни актове. При гладка процедура по разглеждане в Народното събрание се предвижда и до края на годината да влезе в сила и пакетът закони, който е свързан с отпадането на свидетелството за съдимост и осигуряване на техническа възможност за предоставяне на служебни справки за съдимост.

Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на Съвета за административна реформа, чието първо заседание се проведе под негово председателство.

Съветът разгледа доклада за извършване оценка на въздействието на нормативните актове за 2016 г. и направи преглед на предприетите мерки за изпълнение на един от основните приоритети на правителството – намаляването на административната тежест.

Конкретните ангажименти до края на 2017 г. в изпълнение на този приоритет включват внасяне за разглеждане от Народното събрание на пакети законопроекти, свързани с оптимизацията на административните услуги, намаляване на административната тежест, приемане на нормативните актове за премахване на изискването за предоставяне на хартия на 12 удостоверения, които са посочени в Решение №338 на Министерския съвет от 2017 г.

До края на годината Държавна агенция „Електронно управление“ ще изготви проект на архитектурна рамка на електронното управление и списък на административни услуги на централните администрации, които да бъдат електронизирани. В рамките на този ангажимент ще бъде осигурена връзка между Централния компонент за служебен обмен на данни и информация (RegiX) и регистъра „Булстат“.

Добавете коментар