Откриват нов археологически комплекс в Созопол

0

Нов археологически комплекс предстои да бъде открит в Созопол, съобщиха от Общината. В местността „Месари“, която е разположена на около 2 км от центъра на Стария град, попада част от извънградската територия на древната Аполония Понтийска, а в резултат на проекта са открити останки от сгради, гробови съоръжения, обредни огнища и добре оформен път от V-IV в. пр.Хр.

За периода 2011-2021 г. в изпълнение на Българо – френски научно изследователски проект „Аполония – некропол и територия“ между Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН и музея Лувър с ръководители доц. д-р Кръстина Панайотова и д-р Александър Баралис са проведени археологически проучвания в три сектора, обозначени като Месарите 2, 4, 6.

Секторите са локализирани по западния склон на възвишението от източната страна на малката долина, където се намира параклисът Св. Марина. Разкрити са останките от общо 6 сгради, чийто двулицев градеж е от ломени камъни на кал.

При изграждането на стените във височина са използвани и кирпичи, а за покритието на сградите са употребени коринтски плоски керемиди и калиптери. В Сектор Месарите 4 е проучен комплекс от четири сгради с прилежащи дворни места.

Възникването му се отнася към средата на V в. пр. Хр. Изоставянето на сградите и създаването на некропол на това място се отнася към последната четвърт на IV в. пр. Хр.

Документирани са 35 гробни съоръжения, в които е извършено трупополагане и трупоизгаряне, както и 10 обредни огнища с многобройни дарове. Тук е разкрита и част – над 45 м от път с широчина около 6.50 м.

Той има настилка от дребни ломени камъни като по средата ясно се очертават коловози, разположени на около 1.08 м един от друг. Този добре оформен и дълго използван път се очертава като основна ос между града и неговата територия на югозапад, заета от извънградски имения и минни разработки по Медни рид.

През 2021-2022 г. е извършена консервация на останките в Сектор Месарите 4 с финансиране от Фондация Левентис. На 25-27 юни в Созопол ще се проведе и Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината от първите разкопки на Националния археологически институт с музей-БАН в Созопол и 20 години от началото на Френско-българската археологическа мисия.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си