Отвориха офертите на кандидатите за ремонт на гарата в Нова Загора

Обединение „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“, което включва : „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД е участникът в откритата процедура

0

Комисия на НКЖИ отвори за разглеждане, оценка и класиране подадените оферти за участие в обществена поръчка за проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“.

В откритата процедура са подадени документи за участие от:

Обединение „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“, което включва следните фирми: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД.

Срокът за приключване на работата на комисията е 23.08.2019 г.

Гаров комплекс Нова Загора е разположен на 8-ма железопътна линия в участъка Пловдив-Бургас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас.

В рамките на проекта за реконструкция ще бъде изградено изцяло ново приемно здание. Също така ще бъде направена реконструкция и модернизация на перони и коловози, както и ще бъде изградена нова вертикална планировка с прилежащ паркинг.

Крайната цел на заданието е подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерен гаров комплекс тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт. По този начин ще се осигури ефективно подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерна и многофункционална сграда и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.

Обновяването на гаровия комплекс в Нова Загора се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си