Инж. Мария Маринова, член на РК на КИИП – Плевен:

Трудно е, когато няма ясно дефинирани критерии

У нас се обявяват и провеждат малко на брой конкурси. В обявленията критериите не са добре дефинирани. Детайлите трябва да бъдат по-ясни, а след това да се държи на тяхното изпълнение.

Тъй като конкурсите се обявяват публично, те са достъпни за всички. В тях може да участва всеки – и млад, и по-опитен проектант, и от района, и от друго населено място. Това не е проблемът на нашите конкурси. Проблемът е в ясното дефиниране на заданието, на критериите и в изпълнението им след това.

Инж. Тодорка Димитрова, председател на РК на КИИП – Търговище:

Важното е, че всеки може да участва

У нас конкурсите са достъпни за всички. Те се обявяват и за обекти в област Търговище например могат да участват колеги от цялата страна. Но печелят тези с ниските цени. А когато има ниски цени, обикновено качеството пада. За архитекти от други региони авторският надзор е много труден, защото те не познават характерната обстановка, условията в отделните области.

Ние участваме в конкурси на общините, а повечето общини нямат пари. Строителите след това също пестят, а и си гонят печалбата. Всичко това се отразява на изпълнението на проектите.

Инж. Пламен Бегъмов, зам.-председател на РК на КИИП – Благоевград:

Не сроковете, а качеството да стане определящо

Като цяло конкурсите остават малко далеч от нас инженерите проектанти, тъй като повечето са на ниво архитектура. Нас ни приемат един вид като съпътстваща дейност, затова нямам много опит в конкурсите. Мнението ми обаче е, че сме далеч от европейските правила на провеждане.

В България в повечето случаи конкурсът се обявява директно за определен човек. И това се отнася за различните сфери в живота, затова и няма голямо доверие в конкурсите. Според мен трябва задължително да има промяна в критериите. В много случаи сроковете са определящ показател за спечелването на дадена поръчка. Те обаче нямат нищо общо с качеството на изпълнение.

10 pokana

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си