Арх. Емил Проданов, председател на РК на КАБ – Разград:

Единственият критерий тук е цената

8-9-RazgradКонкурси в истинския смисъл на думата или според европейската практика у нас няма. Провеждат се обществени поръчки, търгове, при които правилата не се спазват.

Единственият критерий при нашите конкурси е цената. Приемат се тези проекти, които имат най-ниска цена. Съобразяване с качеството на проекта няма. Стига се до стотинки за кв. м.

КАБ ще внесе проект за конкурсното начало. Той ще бъде разработен на базата на европейската практика. Проучва се опитът в това отношение на Белгия, Франция, Германия, Словакия, Финландия. Ще потърсим законодателна инициатива за въвеждане на конкурсното начало такова, каквото то е в Европа.

Арх. Александър Минчев, РК на КАБ – Варна: 

Библиотеката във Варна е пример за състезание на високо ниво

8-9_Min4ev2222.В последно време имаше няколко частни инициативи на организацията WhATA, която организира събития на много високо ниво, бих казал на световно. Неслучайно ги давам за пример, защото лично съм участвал в техен конкурс и зная как стоят нещата. Но иначе от страна на администрациите има доста голям недостиг в тази посока. Архитектурните конкурси, които те провеждат, все още не са на нужното равнище. Там се процедира като едно стандартно обявяване на поръчка по ЗОП и въпреки това имат една неизчерпателна програма. Заданието не е описано с подробности, за конкретния конкурс няма специално разработена самостоятелна програма. Ползват се стандартни текстове от други обществени поръчки. А архитектурните конкурси са по-специфични – изискват предпроектно проучване, вложени материали и т.н., нещата са доста по-различни от поръчките за компютри например или за някакви други услуги. Затова мисля, че има още много какво да се 8-9_Min4ev.1желае. И хубавото е, че вече се наблюдава тенденция към промяна, но имаме още доста път да извървим. Сега се сещам за един добър пример, който мога да посоча за проведен конкурс на европейско ниво – това е заданието за библиотеката във Варна. Там всичко беше изпипано до детайли. Мисля, че така трябва да се работи.

 

Обществена поръчка за идеен проект за парк в Хасково
9-9--HASKOVO

Община Хасково обяви обществена поръчка за идеен проект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място – три, а на трето – хиляда лева. Наградените проекти стават притежание на община Хасково.

На класирания на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект.

Максималната прогнозна стойност на бъдещия парк е 3 500 000 лева.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 г.

Арх. Саранди Сарандиев, РК на КАБ – Хасково:

Изготвянето на самото задание е обременено с много документация

8-9--SARANDIНе знам дали конкурсите в България са по европейски правила, не съм запознат много с практиката в другите страни. Но мога да твърдя от опит, че самата организация и обявяването на конкурс у нас е сложна задача. Изготвянето на самото задание е свързано с огромна документация, с много съгласувания по ЗУТ и ЗОП, с юридически консултации, финансови и всякакви други. Най-общо казано, за да се подготви обявяването на един конкурс ,се ангажират повече хора, отколокото за реализацията на самия проект, за който се обявява конкурсът. Администрациите по места изпитват затруднения, освен за текущата работа, да отделят човешки ресурс и капацитет, за да подготвят и конкурс. А в много случаи след провеждането на конкурс даже не се стига до реализация на проекта, който е спечелил. Това според мен са и причините за провеждането на толкова малко конкурси у нас. Иначе те са най-добрият вариант за избор на проект.

8-9

Арх. Атанас Вангелов, РК на КАБ – Пловдив:

Преценките в тази сфера винаги са били субективни

8-9vanИмам достатъчно на брой частни клиенти, които ми имат доверие и ми възлагат без конкурси. Но нали знаете, че по принцип каквито и конкурси да се провеждат, архитектурният критерий винаги е бил нещо субективно. Хубаво, лошо, красиво, грозно – всеки по различен начин го разбира. Тъй като аз не участвам в подобни състезания, не съм и компетентен достатъчно по този въпрос, а той е доста сериозен. В общи линии се осведомявам бегло по темата от вас, медиите, от това, което пишете.

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

8-9-Ob6testveni-poru4ki

Обявената обществена поръчка е за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал.

Изпълнителят ще трябва да дигитализира документален архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение, както и за недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Прогнозната стойност на дейностите е 1 196 984 лв. без ДДС. Поръчката се финансира по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020”. Оферти ще се подават до 8 февруари 2018 г.

Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на опазване на недвижимото културно наследство чрез дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, чрез създаване на информационна система на Националния регистър на недвижимите културни ценности и осигуряване на публичност и достъпност на архива.

Всеки ще има свободен и безплатен достъп до електронната база данни, което ще е изключително полезно за собственици, архитекти, урбанисти, предприемачи и др.

В момента официални онлайн данни за недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ има само в списъците на сайта на Министерството на културата и на сайта на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), където липсват данни за някои области, вкл. за София. Информацията в тези списъци обаче е кратка, като са посочени само името на обекта, адрес, видът културна ценност и документът за предоставяне на статут.

В Националния документален архив на НИНКН има документи за над 40 000 обекта, които представляват културни ценности от местно, национално и световно значение. Поддържането на архива към момента е изцяло на хартиени носители, което ограничава публичността и създава рискове за опазване на носителите в дългосрочен план.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си