България и Малайзия с финансови инжекции за жилищно строителство

България, Малайзия, Бахрейн, Ангола и Парагвай получиха финансиране по съвместен проект

България, Малайзия, Бахрейн, Ангола и Парагвай получиха финансиране по съвместен проект на ООН чрез програма „Хабитат” за проследяване на интегрираните инвестиции в градовете и жилищната политика. Това стана ясно по време на първата съвместна среща на участващите държави и партньори в проекта „Укрепване на капацитета на националните и местните власти за формулиране и прилагане на жилищни политики и стратегии“, в която участва и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Срещата се състоя в рамките на Деветото издание на Световния градски форум в Куала Лумпур, Малайзия. На нея бе представен проектът, както и работен план за осъществяване на дейности през следващите 2 години, какъвто е срокът за изпълнението му.

Зам.-министър Деница Николова изказа своите благодарности към представителите на програма „Хабитат” на ООН за включването на България в проекта за укрепване на капацитета на националните и местните власти, които да могат да формулират и прилагат интегрираните градски стратегии и в частност жилищна политика в подкрепа на изпълнението на целите за устойчиво развитие. „Темата за жилищното осигуряване трябва да бъде призната като един от основните приоритети в градското развитие“, отбеляза Николова. Тя акцентира, че за МРРБ приоритетни са интегрираното градско развитие, децентрализацията и жилищната политика. Зам.-министър Николова представи пред участниците на форума спецификите на жилищния сектор в България и посочи, че 96% от собствеността у нас е частна. Презентира и изпълнението на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в която България инвестира 1 млрд. евро от държавния бюджет. В допълнение – над 200 млн. евро са средствата, които са предоставени от ОП „Региони в растеж“ в подкрепа на мерките за постигане на по-висока енергийна ефективност. С изпълнението на дейностите по проекта се очаква да се даде възможност чрез анализи, обмяна на опит и добри практики да се създадат модели за успешно надграждане на постигнатите резултати в градското развитие и жилищната политика. В хода на изпълнението „Хабитат” ще предостави външна експертиза, която да допринесе за успешното реализиране на проекта. 

19-new

МИСИЯТА

Програмата на Организацията на обединените нации (UN-Habitat) насърчава устойчивото развитие на населените места и устойчивото градско развитие чрез разработване на политики, изграждане на капацитет, генериране на знания и укрепване на партньорствата между правителствата и гражданското общество. Програмата има и за цел да популяризира социално и екологично устойчиви градове.

Зам.-министър Деница Николова участва в кръгла маса, посветена на иновативните модели за управление

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова проведе среща с г-н Ролан Сох, пълномощник на почетния консул на Република България в Малайзия. Те обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между държавите. Зам.-министър Николова запозна г-н Сох с работата на МРРБ, основните акценти от управленската програма на правителството и приоритетите на България като председател на Съвета на ЕС.

19-5
Зам.-министър Николова се разписа на стената на форума за жилищни стратегии и политики с посланието „За интелигентни и устойчиви градове”

Ролан Сох информира, че Малайзия става все по-предпочитана държава за туристи от Европа, в това число и България. Той обърна внимание на големия потенциал на България по отношение на привличането на туристи от Азия, в частност Китай, но посочи необходимостта от създаване на специфичен туристически продукт, съобразен изцяло с предпочитанията на този тип посетители.

19-3Зам.-министър Николова участва и в кръгла маса на високо ниво на тема „Иновативно управление за приобщаващи градове“, която е част от програмата на Деветото издание на Световния градски форум на ООН в Малайзия. В рамките на форума Николова посети и изложение, където бяха представени част от големи инфраструктурни проекти, които предстоят да се реализират в Малайзия и региона. Сред тях са нови жилищни и офис центрове, системи за интелигентен публичен транспорт, мерки за опазване на околната среда и др. Тя се запозна и с модел на публично-частно партньорство при реализацията на мащабни инфраструктурни проекти. Един от тях е проект за изграждане на скоростно жп трасе между Сингапур и Малайзия, както и с опита на малайзийските компании при продажбата и управлението на бизнес и жилищни сгради.

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си