Около 2% от водопреносната мрежа трябва да се подменя всяка година, за да се подобри състоянието й

0

Зам.-министър Малина Крумова:

„За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната, около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна”, това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

Предвидените по ОП „Околна среда 2014-2020“ средства ще бъдат инвестирани в деветдесет и два водоснабдителни и петдесет и девет канализационни обекта. Това са водопроводи, канализационни колектори, изграждане на нови довеждащи деривации, подмяна на много голяма част от мрежата, обясни Крумова и подчерта, че общо ще се подменят или изградят около 1300 километра ВиК мрежа.

Със средствата по ОПОС ще се подобри ВиК услугата за около 2 млн. българи, беше категорична тя. Инвестициите са насочени към местата с най-големи ВиК проблеми, стана ясно още от думите на зам.-министъра, и към местата, където амортизацията на мрежата, нейното компрометиране в годините и старост не позволяват предоставянето на адекватна услуга. Изготвени са 14 регионални прединвестиционни проучвания, благодарение на които вече е ясна и пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие в страната. В момента се разработват идейните проекти за предвидените в прединвестиционните проучвания обекти за канализация и водопровод, съобщи Малина Крумова.

Разработва се също и механизъм за социално подпомагане на най-уязвимите групи в обществото. Идеята е на социално слабите хора да се гарантира минимално количество потребление на вода, например 50 л на ден, или 1,5 куб. м на месец на човек безплатно, обясни зам. регионалният министър.

На този етап, според предложената от ЕК финансова рамка за следващия програмен период, се вижда, че инвестициите в базисна инфраструктура ще продължат да бъдат приоритет в най-слаборазвитите райони, какъвто е България, заключи Крумова.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си